Wonen en zorg in Wijk bij Duurstede

Atrivé-onderzoek naar woonvraag van zorgdoelgroepen en mensen met mobiliteitsbeperkingen in Wijk bij Duurstede

foto op projectpagina

In 2017 heeft Atrivé een analyse uitgevoerd naar de vraag van zorgdoelgroepen en mensen met mobiliteitsbeperkingen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Inmiddels heeft de vergrijzing zich echt ingezet in Wijk bij Duurstede: zo leidt het rijksbeleid tot langer thuis wonen van (zeer) kwetsbare inwoners, is er bovendien sprake van lange wachtlijsten voor verpleeghuiszorg en neemt het aantal inwoners met dementie fors toe.

Er komen veelvuldig aanvragen binnen van particuliere ondernemers en van zorginstellingen om in de stad een woonzorgvoorziening op te starten. Het aantal geschikte bouw- of herontwikkellocaties is vooralsnog zeer beperkt. Om de vraag van zorgdoelgroepen weer scherp in beeld te krijgen heeft de gemeente behoefte aan een actualisatie van het eerder uitgevoerd onderzoek. Daarnaast dient het onderzoek input te leveren voor de nieuwe gemeentelijke Woonvisie.

Het onderzoek focust zich op de vraag naar huisvesting van verschillende zorgdoelgroepen.
Dit is in beeld gebracht met ‘Het Woonzorgkompas’. Een model om op basis van actuele indicaties en gebruik de toekomstige behoefte aan vormen van wonen en zorg te ramen.

 

Meer weten over het laten uitvoeren over een vraag-aanbodanalyse wonen en zorg?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel