Wijkvisie voor Nieuwdorp

In het kader van het dorpsontwikkelproces (DOP) neemt Zaam Wonen initiatief voor herstructurering van de parochieweijk Nieuwdorp.

foto op projectpagina

Atrivé staat Zaam Wonen bij bij het ontwikkelen van een vastgoedstrategie voor haar huurwoningen in de parochiewijk Nieuwdorp.

In de gemeente Stein is het voor burgers mogelijk om via het dorpsontwikkelproces (DOP) een bijdrage te leveren aan de eigen straat, buurt, wijk of dorp. In Nieuwdorp wordt daarom een Wijkactieprogramma opgezet met verschillende werkgroepen onder regie van een procesgroep. Zaam Wonen is verantwoordelijk voor de werkgroep ‘herstructurering’ om te komen tot een toekomstbestendige vastgoedportefeuille in deze wijk. 

Zaam Wonen neemt het initiatief om haar vastgoed in de wijk te herstructureren. De corporatie bezit bijna driehonderd woningen in een van de kwadranten van de wijk. Voor het ontwikkelen van een vastgoedstrategie werkt Atrivé samen met  de stedenbouwkundigen van Buro Lubbers. Zowel vastgoed-technisch, ruimtelijk als op het terrein van bewonersparticipatie is het een uitdagende buurt. De woningen waarmee de buurt nu vol staat zullen in de toekomst niet meer aansluiten bij de behoeftes van de vergrijzende bevolking. Ook speelt in de straten parkeerproblematiek en dreigen de gemeenschappelijke achterpaden te verloederen.

In de parochiewijk worden behalve door Zaam Wonen nog andere werkgroepen gevormd om het dorpsontwikkelproces (DOP) vorm te geven. Om de wijk uiteindelijke toekomstbestendig te krijgen is het wijkactieprogramma opgezet. In dit bottom-up proces vullen de bewoners en andere belanghebbenden gezamenlijk de verschillende werkgroepen. In het programma worden door en met bewoners activiteiten besproken en vastgesteld. Deze activiteiten worden al dan niet met andere partijen de komende jaren opgepakt om een leefbare en gezonde leefomgeving te garanderen. Thema’s die worden opgepakt zijn bijvoorbeeld eenzaamheid en zelfredzaamheid onder de vergrijzende bevolking. Maar ook wordt aan plannen gewerkt om een bruisend hart te creëren in dit parochiedorp. Onder andere het veelgebruikte buurtcentrum in de oude basisschool moet hier een prominente plaats in krijgen. 

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers