Werksessies Duurzaamheidsbeleid

Marissa van Groenestijn en Teis Bekken helpen Wooncompas met werksessies in het opstellen van hun nieuwe Duurzaamheidsbeleid.

foto op projectpagina

Wij begeleiden veel corporaties in het visietraject en bij het opstellen van het duurzaamheidsbeleid. Eens in de zoveel tijd krijg je een enthousiaste corporatie voor je, die hier zelf al goed over nagedacht heeft en alleen begeleiding zoekt voor het keuzeproces. Zo zaten wij digitaal aan tafel om Wooncompas te begeleiden met werksessies voor het nieuwe duurzaamheidsbeleid.

In zes werksessies zijn deelnemers uit de breedte van de organisatie uitgenodigd, alsmede het directieteam. Elk van deze sessies heeft zijn eigen doel om van visie en kaders, via sturing en monitoring uit te komen bij een overzicht van keuzes op verschillende thema’s die uitgewerkt worden tot een gedragen duurzaamheidsbeleid van de organisatie. 

Dave Havermans, Portfoliomanager bij Wooncompas, over hoe zij deze sessies onder onze begeleiding hebben ervaren:

Duurzaamheid is een breed begrip en de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille is een complexe opgave mede vanwege de afhankelijkheden van de verschillende thema’s. De complexiteit, breedte en reikwijdte van het vraagstuk en het belang van het hebben van scherpe discussies waren voor ons aanleiding om een externe deskundige in te huren. Uiteindelijk hebben wij voor Atrivé gekozen. De adviseurs van Atrivé hebben een brede kennis op het gebied van duurzaamheid en portefeuillestrategie. Ze zetten dit in, om samen met de corporatiemedewerkers, de discussie over duurzaamheid te voeren om zo tot concrete keuzes te komen. Door hun track record op het gebied van duurzaamheidsadvies binnen de corporatiesector, brengen zij tijdens het traject verschillende voorbeeldprojecten in. Dit werkt zeer inspirerend en biedt handvatten voor ons als Wooncompas. Ook was de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Aedes Routekaart 2.0 belangrijk voor onze keuze van Atrivé als adviesbureau. Onder leiding van de enthousiaste adviseurs van Atrivé voeren we denk ik het goede en juiste gesprek over de betekenis van duurzaamheid voor onze organisatie.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn