Werken maar niet wonen in de kop van Noord Holland

Behoefte aan inzicht vanuit het ruimtelijk-economisch programma ‘De Kop Werkt’

foto op projectpagina

De gemeente Hollands Kroon wil investeren in werkgelegenheid, economie en mobiliteit. De gemeente wil zowel een aantrekkelijke woon- als werkgemeente worden. Een deel van de huidige werknemers woont echter (nog) niet in de gemeente. Wie zijn dit? Hoeveel zijn dit er? Waar wonen ze? Wat is de reden dat ze niet in Hollands Kroon wonen? Overwegen ze om te verhuizen naar Hollands Kroon of juist niet? Welke motieven hebben zij? En wat voor woning zoeken ze dan?

Vanuit het regionale ruimtelijk-economisch programma ‘De Kop Werkt’ leeft ook de wens om hier op regionaal niveau inzicht in te verschaffen. Samen met de andere gemeenten in de Kop van Noord-Holland heeft de gemeente Hollands Kroon Atrivé gevraagd een onderzoek uit te voeren dat antwoord geeft op bovenstaande vragen.

Op basis va CBS-microdata brengen wij in beeld hoeveel werknemers het in de Kop van Noord-Holland betreft, wie zij zijn en waar zij precies wonen. De motieven van deze werknemers om al dan niet in de regio te willen wonen onderzoeken we met behulp van een enquête en verschillende focusgroepen. In hoeverre is deze groep te verleiden om in toch in de Kop van Noord-Holland te komen wonen?

Klik hier voor een download van het complete rapport.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel