VTW sessie kleine corporaties over samenwerking

De VTW bijeenkomst voor kleine corporaties werd online gehouden; Atrivé verzorgde een inleiding

foto op projectpagina

Op 19 november 2020 organiseerde de VTW de jaarlijkse bijeenkomst voor kleine corporaties met als thema “samenwerking”. Er namen 34 corporaties deel. Bij veel kleine corporaties leeft namelijk de vraag of de organisatie voldoende in staat is om de  uitdagingen van deze tijd zelf op te kunnen pakken, of dat zij beter kunnen samenwerken, en zo ja hoe. De bijeenkomst begon met een inleiding van Robert van Bendegem, directeur van Atrivé en schrijver van de VTW-Handreiking "De route naar samenwerking of fusie" corporaties. Daarna kwamen een zestal toezichthouders van kleine woningcorporaties aan het woord. Zij vertelden over hun dilemma’s en afwegingen ten aanzien van samenwerking. Ook deelden zij hun ervaringen met diverse vormen van samenwerking, zowel met andere corporaties als met andersoortige partners.

Tekstverslag bijeenkomst kleine corporaties

Download

Verslag bijeenkomst in bullits

Download

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem