Onderzoek naar vraag en aanbod huisvesting bijzondere doelgroepen

T.b.v. Area's vastgoedstrategie geeft Atrivé zicht op de huisvestingsvraag van doelgroepen met een zorgvraag.

foto op projectpagina

Area had voor de actualisatie van haar vastgoedstrategie een marktonderzoek uitgevoerd. Aanvullend daarop wilde Area graag zicht op de huisvestingsvraag van doelgroepen met een zorgvraag; niet alleen kwantitatief onderzoek, maar ook een marktconsultatie om het verhaal achter de cijfers te leren kennen. Atrivé is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Area, woningcorporatie met zo’n 8.000 woningen in de regio Uden-Veghel, actualiseerde haar vastgoedstrategie. Daarvoor is marktonderzoek uitgevoerd. Aanvullend wilde Area graag zicht op de huisvestingsvraag van doelgroepen met een zorgvraag, zodat zij daar rekening mee kan houden in haar vastgoedstrategie. Het onderzoek bestaat uit twee delen: kwantitatief onderzoek en een marktconsultatie. Bij het kwantitatief onderzoek wordt het woonzorgkompas van Atrivé ingezet. Met dit model wordt de toekomstige vraag van de doelgroepen naar intramurale en extramurale woonvormen geraamd. Deze vraagontwikkeling wordt geconfronteerd met het aanbod aan woonvormen. Aan de zorgaanbieders is gevraagd om de gegevens over het aanbod van woonvormen. Na het kwantitatief onderzoek vindt de marktconsultatie plaats: interviews met de zorgaanbieders, de gemeenten Uden en Meierijstad en het zorgkantoor. In de gesprekken komt ‘het verhaal achter de cijfers’ naar voren, spreken wij over de kwalitatieve vraag van mensen met een zorgbehoefte en de knelpunten die deze partijen ervaren rondom het huisvesten van zorgdoelgroepen. Een belangrijk thema in de gesprekken is de uitstroom vanuit de zorg naar de reguliere woningmarkt: wat is de behoefte en welke knelpunten zijn er?

Het onderzoek heeft betrekking op de ouderen-, gehandicapten- en GGZ-sector, Jeugdhulp en Maatschappelijke Opvang. De resultaten worden met alle betrokken organisaties gedeeld. Een mooie gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan: wat betekenen deze uitkomsten voor de (huur)woningmarkt in regio Uden-Veghel?

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel