Visie- en strategiebepaling Alwel

CO2-neutraal in 2050... Onderschrijft Alwel die visie? En hoe komen ze daar?

foto op projectpagina

Alwel ging aan de slag met een gezamenlijke visie naar CO2-neutraal in 2050 en een strategie voor de korte en middellange termijn op het gebied van duurzaamheid. Atrivé adviseur Marissa van Groenestijn heeft met de afdeling strategie van Alwel een tweedaagse georganiseerd voor bestuur, management en stakeholders om tot deze visie en strategie te komen.

In twee dagen werden, met verschillende werkvormen, diverse onderwerpen van de weg naar CO2-neutraal behandeld. Hierbij werd begonnen met de hoog over visie op duurzaamheid in relatie tot de betaalbaarheid en bereikbaarheid en er werd antwoord gegeven op de vraag 'waar zijn wij nou van?'. Tevens werd hier de financiële doorrekening van de Aedes routekaart behandeld. Op dag twee werd concrete invulling gegeven aan welke stappen er genomen dienen te worden om te komen tot het gestelde doel en hoe dit geborgd wordt in de organisatie.

De tweedaagse werd extra interessant omdat input werd opgehaald uit een huurdersenquête waar honderden huurders op gereageerd hadden en een interview met een bewoner uit een renovatieproject.

Wil je ook échte stappen zetten naar een duurzaamheidsstrategie?

Bespreek dan met mij de mogelijkheden voor een inspirerende sessie

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn