Van drie naar twee lagen bij SUW

Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) gaat voor wijziging van de bestuursstructuur

foto op projectpagina

Atrivé heeft richting gegeven aan de wens van Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) om de gewenste bestuursstructuur te implementeren. De wensen, ambities en adviezen zijn geïnventariseerd, waarna het plan is opgesteld.

Bij de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en de toekomstige bestuursstructuur, zijn drie mogelijke opties verkend: een directeur-bestuurder van buiten, een directeur-bestuurder uit het huidige bestuur of een directeur bestuurder uit het management. Bij het maken van de keuze is rekening gehouden met verschillende factoren, zoals het belang van SUW, de continuïteit van de bedrijfsvoering en het draagvlak bij externe belanghebbenden. Unaniem is gekozen voor de optie van een directeur-bestuurder uit het management.

Na het begeleiden van dit keuzeproces, heeft Atrivé de SUW ondersteunt met de implementatie van de structuur door middel van een aantal stappen. Deze stappen omvatten onder andere het opstellen van een schets van de gewenste organisatiestructuur, het actualiseren van de statuten, het vaststellen van de beoordelingssystematiek van de bestuurder, het voorbereiden op de toets Geschiktheid en Betrouwbaarheid en de interne- en externe communicatie. En met een goed resultaat! De SUW functioneert nu met een tweelagen structuur.

Meer weten?

Neem contact op met één van onderstaande adviseurs.