Uitvoeringsprogramma Kop van Noord-Holland

Gemeenten en corporaties werkten samen met Atrivé aan een gedeeld beeld over vergrijzing en de daartoe te nemen maatregelen.

foto op projectpagina

In de Kop van Noord-Holland wordt de komende jaren een grote toename van het aantal ouderen voorzien. Dit zal ook de vraag naar zorg doen toenemen. De inwoners wonen in veel kleine kernen, verspreid over een relatief groot gebied. Met betrokken gemeenten (Den Helder, Schagen, Hollands Kroon) en regionale woningcorporaties (Wooncompagnie, Woningstichting Den Helder) werkte Atrivé toe naar een gedeeld beeld van de effecten van de vergrijzing in de regio en maatregelen die daarvoor genomen moeten worden.

In de onderzoeksfase zijn bestaande onderzoeken gevalideerd in interviews met betrokken partijen. In meerdere plenaire sessies is op interactieve wijze gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Het levert inzicht op in bestaand onderzoeksmateriaal en samenwerkingsverbanden, een gezamenlijke taal en begrip van de problematiek, een gezamenlijk richting voor aanpak en concrete maatregelen met daarin de eigen rol en versterking van het netwerk.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers