Uitvoeringsagenda wonen en zorg

Voor de gemeente Soest maakte Atrivé, samen met de stakeholders, een uitvoeringsagenda wonen en zorg.

foto op projectpagina

In november en december 2015 heeft gemeente Soest met haar partners gewerkt aan een notitie ‘Wonen met zorg’. Daarin wordt het speel- en krachtenveld op het terrein van wonen met zorg beschreven en zijn de resultaten van onderzoek naar vraag en aanbod aan huisvesting voor senioren en andere mensen met een ondersteunings- en zorgvraag weergegeven. Ook is een voorzet gedaan over de mogelijke taken, rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente Soest op het terrein van wonen met zorg. Uit dat traject kwam de wens naar voren van zowel de raad van Soest als betrokken organisaties om te komen tot een uitvoeringsagenda Wonen met Zorg. Atrivé organiseerde twee interactieve sessies met zorgorganisaties, woningcorporaties en belangenverenigingen (totaal circa 20), om heel praktisch de uitvoeringsagenda vorm te geven aan de hand van drie thema’s: Bewonersparticipatie en bewustwording, Toekomst Thuis en Woonvariaties. Per thema zijn allianties uitgewerkt: Welke opgaven zijn er en wat gaan wij er mee doen? Wie gaat er wanneer mee aan de slag?

Het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen adviseerde onlangs gemeenten naast een woonvisie ook een woonzorgvisie op te stellen en afspraken te maken met de ‘uitvoerders’: woningcorporaties, zorgaanbieders en marktpartijen. Met als concreet resultaat een uitvoeringsagenda.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
| Atrivé |
T: 030 693 60 00
E:info@atrive.nl
LinkedIn