Uitbesteden dagelijks onderhoud

Wel of niet uitbesteden. Neem een overwogen beslissing.

foto op projectpagina

Bij dit soort projecten starten we met het opstellen van een business case waar inzichtelijk wordt hoe de eigen dienst presteert in vergelijking met de ketenpartners/aannemers. Er wordt gekeken naar kwaliteit, kosten, kengetallen, klanttevredenheid e.d. De business case dienst als basis om een gefundeerd besluit te kunnen nemen over het wel of niet doorgaan met de eigen dienst.
Dergelijke projecten zijn inmiddels uitgevoerd bij meerdere corporaties zoals Poort6, Acantus, Woongoed Middelburg en Woonvizier.

Soms begeleiden we, na het onderzoek (de businesscase) ook de implementatie van het uitbesteden van het dagelijks onderhoud. Zo hebben we dit voor een aantal corporaties geregeld op basis van afkoop per vhe; bijvoorbeeld voor PréWonen, Rhiant, Mozaïek Wonen en Van Alckmaer voor Wonen.

Ten slotte kunnen wij ook een evaluatie verzorgen om helder te krijgen hoe de samenwerking met de ketenpartners Dagelijks Onderhoud verloopt. Dit is bijvoorbeeld voor Intermaris uitgevoerd voor 17.000 vhe en 120 fte. Daar is een evaluatie uitgevoerd van de samenwerking met vijf ketenpartners die met name het Dagelijks Onderhoud verzorgen. Er is gekeken naar:

  • toereikendheid van het contract,
  • omgaan met eenheidsprijzen,
  • verloop processen in de keten,
  • prestatie-indicatoren,
  • contractbeheer,
  • ICT,
  • etc .

Op basis van de evaluatie is een verbeterplan opgesteld.

 

 

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik adviseer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ronald Versprille
T: 06 - 25 05 17 69
E:r.versprille@atrive.nl
LinkedIn
Ronald Versprille