Transformatie Kloosterlandgoed Merici

Atrivé begeleidt een omvangrijke landgoed- en gebouwentransformatie met behoud van karakteristieke kenmerken.

foto op projectpagina

Op het Kloosterlandgoed Merici in Bergen Noord-Holland is de kloosterorde van de Zusters der Ursulinen gevestigd. Door de afname van het aantal leden hebben de zusters een deel van de aanwezige gebouwen niet meer nodig. Dit bood de congregatie St. Joseph (de Stichting van de Zusters Ursulinen van Bergen) de gelegenheid om, door herontwikkeling met een aantal partijen, te zorgen dat de zusters samen oud kunnen worden op ‘hun’ plek met de nodige zorg en financiële zekerheid voor de oude dag. Het gehele traject wordt begeleid door Atrivé-adviseur Frank van der Staay.

Verbouw van de Kloosterhof

De Zusters Ursulinen wonen sinds 1990 op het Kloosterlandgoed. De congregatie heeft naar partijen gezocht waarmee zij een herontwikkeling in gang kon zetten die de sfeer en rust van het Kloosterlandgoed in zijn waarde zou laten. Die partijen zijn gevonden in AM, Kennemer Wonen, Bouwbedrijf Bolten, de Feniks Woongroep en BGSV (bureau voor Stedenbouw en Landschap).

De Kloosterhof, het gebouw aan de Nesdijk waar de zusters woonden, heeft bij de herontwikkeling zijn woonfunctie voor de zusters behouden. In de Kloosterhof zijn 54 huurappartementen gerealiseerd die door Kennemer Wonen worden verhuurd aan de zusters én aan woongroep Feniks (actieve, zelfstandige mensen tussen de 40 en 60 jaar oud met een redelijke gezondheid, die oog hebben voor de ander en bewust kiezen voor groepswonen).

In januari 2018 is Bouwbedrijf Bolten begonnen met de transformatie van de, aan de Nesdijk gelegen Kloosterhof. BRTArchitecten leverde een positieve bijdrage aan het ontwerp, waarin veel details van het oude klooster bewaard zijn gebleven. In november 2018 zijn van de huurappartementen de sleutels uitgereikt en wordt “op de oude weg nieuw leven” ingeblazen (vrij naar de woorden vanuit de geschriften van H. Angela Merici).

Overige gebouwen en landschapsinrichting

Een deel van het landgoed wordt bebouwd met woningen. In de eerste fase: 18 koopwoningen (waarvan 6 half vrijstaande boswoningen en 12 luxe appartementen) en 34 huurappartementen. In de volgende fase zal een divers aanbod komen van grondgebonden woningen. Hierbij valt te denken aan vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen. Belangstellenden zijn in de gelegenheid gesteld mee te denken over de ontwerpen en indelingen, deze ideeën zijn inmiddels vertaald naar met zorg ontworpen woningen.

Voor het landgoed zijn de stedenbouwkundige visie en het matenplan, het beeldkwaliteitsplan, het inrichtingsplan en de bouwplanbegeleiding uit handen gegeven aan BGSC, bureau voor stedenbouw en landschap. Daarbij is sterk ingezet op participatie van de (toekomstige) bewoners. Belangrijke elementen waren privacy, uitzicht en de nabijheid van parkeerplaatsen. Het kloosterterrein is getransformeerd naar een gemengd woonterrein. Bijzonder is met name de compositie van tuinen, lanen, zichtassen en waterpartijen. De balans tussen de mate van openbaarheid en de privacy van de woning was tijdens de planvorming een belangrijk ontwerpthema. Door de verschillende doelgroepen op het landgoed hun eigen wandelcircuit te geven en dit duidelijk af te bakenen is de serene sfeer van het landgoed gewaarborgd.

Het landgoed van klooster Merici in vogelvlucht
Overzichtskaart van het herontwikkelplan Merici
Architectenweergave van de nieuw te bouwen woningen

Meer weten?

Leg je vraag voor aan, ik adviseer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Frank van der Staay
T: 06 - 25 05 18 31
E:f.vander.staay@atrive.nl
LinkedIn