Toekomstvisie de Voorzorg Hoensbroek

Gezamenlijk proces met interactieve werkvormen

foto op projectpagina

Najaar 2017 heeft de woningcorporatie De Voorzorg uit Heerlen na een turbulente periode haar toekomstvisie geformuleerd. Een kernteam uit de organisatie heeft dit proces onder begeleiding van Atrivé zelf vormgegeven. Met interactieve werkvormen, is aan de belangrijke thema's waarmee een woningcorporatie te maken heeft, door alle medewerkers verder inhoud gegeven. Naast deze bouwstenen heeft ook de Legitimatiecheck van Aedes een belangrijke plaats gekregen in het proces. De belangrijkste belangenhouders in Parkstad hebben mede richting gegeven aan deze toekomstvisie. Bij deze belangenhouders had zeker ook het centraal huurdersorgaan  (SOHV Woningstichting De Voorzorg) een belangrijke rol.

De vastgestelde toekomstvisie is op de nieuwjaarsbijeenkomst met de medewerkers in de vorm van een pubkwis verlevendigd. De corporatie heeft zelf in werkgroepen een aantal bouwstenen verder uitgewerkt om er in 2019 het integraal ondernemingsplan mee op te stellen.

Het kernteam heeft voor haar bijeenkomsten gebruik gemaakt van de door Atrivé ontwikkelde Group Decision Room (GDR). 

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas