Tips uit Aedes-Atrivé webinars over prestatieafspraken

Highlights van de 8 webinars zijn nu samengevat op een viertal webpagina's.

foto op projectpagina

Voor Aedes verzorgde Atrivé een achttal webinars over prestatieafspraken. Een mooie ervaring met betrokken tafelgenoten en veel actieve inbellers. Er namen zo’n 60 corporatiestrategen aan de webinars deel. In onze nieuwsbrief van juli 2020 en op onze website gaven we al een korte impressie van de webinars.

Nu hebben we de meest in het oog springende vragen, de belangrijkste tips en de meest inspirerende voorbeelden uit deze webinars op een rij gezet. Dat is onderverdeeld naar vier hoofdthema’s. Hieronder een korte weergave en links naar de Aedespagina’s.

Prestatieafspraken algemeen

Dit ging met name over het proces van de lokale samenwerking. Er is sterke behoefte aan doorontwikkeling van het proces. Veel woningcorporaties zien het proces van jaarlijks prestatieafspraken maken als intensief en beperkt doelmatig. Er moet meer focus komen op het monitoren, evalueren en op de uitvoering. Belangrijk hierbij is om de afspraken meer te verbinden met het ondernemingsplan en het jaarplan. Ook kan per afspraak een stoplichtmodel met toelichting duidelijkheid bieden. Zie voor meer tips de webpagina “Algemeen – het prestatieafsprakenproces”.

Leefbaarheid

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de veerkracht in wijken met veel sociale huurwoningen terugloopt. Een fors deel van de jaarlijks toegewezen woningen gaat naar huurders met een vorm van kwetsbaarheid. Op veel plaatsen bestaat behoefte aan meer samenwerking tussen corporatie en gemeente. Belangrijk is het hebben van een gezamenlijke visie en resultaatgerichtheid, met name ook op de zachte thema’s. Het is vaak een kwestie van geduld en volhouden, want leren samenwerken kost tijd en het kan jaren duren voor de resultaten behaald worden. Lees tips en vooral ook inspirerende voorbeelden op de webpagina “Leefbaarheid en kwetsbare groepen”.

Duurzaamheid

In de duurzaamheid-webinars zijn drie belangrijke vragen besproken, te weten:

  • Hoe komen corporatie en gemeente tot een gezamenlijke visie en richting op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de warmtetransitie?
  • Hoe kom je regionaal verder met wederkerigheid in de warmtetransitie in prestatieafspraken? en
  • Hoe borg je de betaalbaarheid voor de huurders en hoe krijg je de huurders mee in de transitie?

Lees tips en inspirerende voorbeelden op de webpagina “Duurzaamheid”.

Voorraad en nieuwbouw

Tot 2035 moeten er jaarlijks zo’n 25.000 nieuwe sociale huurwoningen worden bijgebouwd. Aantal en aard van de gevraagde woningen is sterk regioafhankelijk. Het vraagt om optimale samenwerking van meerdere betrokken partijen. In de webinars ging het onder andere over de meerwaarde van en de rollen binnen strategische allianties. Verder werd ook besproken hoe te komen tot een goed programma en een efficiënte uitvoering. Belangrijk is een goede verbinding tussen de afspraken en de uitvoering. Ook ging het over de vraag hoe je met de gemeente tot wederkerigheid in gebiedsontwikkeling komt (parkeren, duurzaamheid, grondprijs, inrichting openbare ruimte). Lees er meer over op de webpagina “Voorraad en nieuwbouw”.

 …..of neem contact op met één van onderstaande adviseurs.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Marissa van Groenestijn
T: 06 - 25 05 17 35
E:m.van.groenestijn@atrive.nl
LinkedIn
Marissa van Groenestijn