Strategietraject bij Care+

Voor het strategietraject bij Care+ is Atrivé sparringpartner en begeleidt de stakeholdersessies.

foto op projectpagina

Care+ is een stichting die begeleiding biedt aan mensen vanaf 16 jaar met een psychische kwetsbaarheid en/of licht verstandelijke beperking (1). De begeleiding die Care+ biedt is veelzijdig en de schare aan belanghouders is groot. Elke drie jaar maakt Care+ een koersplan. Atrivé was blij met de vraag om als sparringpartner en begeleider van de belanghoudersessies bij te dragen aan het nieuwe koersplan. 

Strategie regelmatig afstemmen op wat nodig is

Wij spraken Nanny Huismans, directeur-bestuurder bij Care+, over de organisatie en het strategietraject om te komen tot een nieuwe missie en visie en een nieuw koersplan voor de komende drie jaar. Vaak wordt gekozen voor een cyclus (en horizon) van 4 jaar om de strategie te herijken. Wij vroegen waarom bij Care+ gekozen wordt voor een kortere cyclus?

Nanny Huismans: "Care+ is een jonge, betrokken organisatie die bestaat sinds 2011. De wereld verandert snel, ook het zorglandschap. We willen als organisatie graag goed in gesprek blijven met de mensen die we begeleiden, onze partners en stakeholders; we presteren het best als we echt in verbinding staan met onze omgeving. Het is dus goed om regelmatig (eens in de drie jaar) 'op te halen en bij te praten'. Het koersplan is daarmee een actuele basis voor onze doelen en de jaarplannen."

De meerwaarde van Atrivé

Waarom heb je bij deze klus juist voor Atrivé gekozen?

Nanny: "Care+ heeft een breed veld aan belanghouders. Graag wilden we ons daar, in de gesprekssessies, met volledige aandacht op kunnen richten. We hebben er daarom voor gekozen om de gespreksleiding bij een externe partij neer te leggen. Maar dan wel bij een partij die dit goed zou kunnen; die gewend is dergelijke processen te leiden en die ook triggerende vragen kan stellen. We wilden een partij met een onafhankelijke open blik en expertise: nuchter, scherp en verbindend. Vanuit eerdere contacten wist ik dat ik dat bij Atrivé zou kunnen vinden. En daar ben ik niet in teleurgesteld."

Veranderingen in het zorglandschap

Welke grote veranderingen zie je in het zorglandschap?

Nanny: " Ook de zorg heeft te maken met een steeds groter wordende administratieve last en veranderingen in wet- en regelgeving. Bovendien spelen de decentralisaties nog steeds een grote rol. En natuurlijk is de ontwikkeling dat de zorg betaalbaarder moet worden belangrijk, met de tekorten aan professionals is dat een behoorlijke uitdaging. Bij Care+ merken we dat in de dagelijkse zorg."

Speerpunten uit het koersplan van Care+

Wat houdt de nieuwe strategie precies in en wat is er anders of nieuw ten opzichte van de bestaande situatie? 

Nanny: "We gaan nog meer werken vanuit het gedachtengoed van 'Positieve Gezondheid'. De visie op en verhouding tot onze doelgroep verandert: we spreken bewust niet meer van 'cliënten' maar van 'mensen die we begeleiden'. De begeleiding kan bestaan uit het ondersteunen bij herstel, of het ontwikkelen van talenten. We gaan dus uit van hun eigen kracht en talent en kijken wat nodig is om dit te versterken. Dat vraagt een houding van aandacht en kennis/kunde; mensen van onze organisatie kun je daarom met recht 'professionals' noemen. Hun rol verandert daarmee ook: zij zijn steeds meer 'regisseur in het netwerk', in verbinding met de mensen die we begeleiden, hun netwerk en de omgeving. Deels zijn die kwaliteiten al aanwezig. En waar dat niet zo is gaan we dat ontwikkelen, zodat we met enthousiaste en deskundige professionals een toekomstbestendige organisatie zijn die kwalitatief goede en veilige zorg levert. We willen samen met onze partners een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dat doen we met innovatieve ideeën, met flair, plezier en lef."

Via deze link kun je een kijkje nemen in het nieuwe koersplan van Care+.

(1) Care+ biedt wonen met 24-uurs begeleiding en begeleiding bij mensen thuis. Op haar eigen locatie verzorgt Care+ diverse activiteiten voor mensen om te herstellen, talenten te ontwikkelen of om een zorgvraag te voorkomen. Hierbij zoekt Care+ actief samenwerking met partners op.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem