Strategie langer en weer zelfstandig thuis in Hoorn

Wonen in een veranderend woonzorglandschap: de woonbehoefte van senioren en zorgbehoevenden In Hoorn.

foto op projectpagina

Een concreet gevolg van het veranderende zorglandschap is de extramuralisering van ouderen en zorgbehoevenden. Atrivé voerde voor de gemeente Hoorn een kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit naar de woonbehoefte van ouderen en andere zorgbehoevenden.

Het uitgevoerde onderzoek is vertaald naar een strategie waarmee de gemeente Hoorn met haar partners de opgaven die uit het onderzoek naar voren kwamen met elkaar kunnen invullen. Die opgaven liggen op het gebied van:

  • veilig en comfortabel wonen
  • wonen in een veilige buurt waar mensen zich thuis voelen, met mensen en voorzieningen waar ze op terug kunnen vallen.

Huisvesting is slechts één aspect gebleken bij het steeds meer zelfredzaam wonen van zorg­doelgroepen. Als meer kwetsbare mensen in de wijk gaan of blijven wonen, gaat dat  niet vanzelf goed. Ouderen en zorgbehoevenden zijn voor hun sociale contacten en voorzieningen veelal aangewezen op de buurt, buren en buurtgenoten. Daarom moet naast de woning ook de woonomgeving geschikt zijn, in sociale en fysieke zin. Denk daarbij aan een goede zorginfrastructuur in de wijk,  aandacht voor de draagkracht van een wijk en een passend aanbod van voorzieningen op de juiste plek, met name gericht op ontmoeting.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel