Short stay in Wageningen

Kwalitatief onderzoek naar vraag- en aanbodontwikkeling van short stay woonruimte in de regio Ede-Wageningen

foto op projectpagina

In april 2018 schreven minister Carola Schouten van voedselkwaliteit en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid de richting voor de nationale voedselagenda. Als epicentrum van de Nederlandse Agrifood- kennis, is Regio FoodValley de sleutel tot het succes van de nationale voedselagenda. Regio FoodValley is dan ook klaar om de uitdagingen van de Voedselbrief aan te pakken. Met bedrijfsleven, kennisinstellingen en betrokken overheden investeert de regio in de toekomst van de AgroFoodsector. 

Economische ontwikkelingen in de Food Valley

Mede door deze dynamische ontwikkelingen, is er in deze regio veel beweging in de economie. Bedrijven, die bezig zijn met research voor de voedingsindustrie, vestigen zich in de regio. Er komen ook steeds meer internationale bedrijven bij. Maar ook de Hogescholen en Universiteiten doen het goed en hebben, naast de Nederlandse studenten, ook veel buitenlandse studenten. Daardoor is de verwachting dat er ontwikkelingen zijn in de behoefte aan short-stay-woonruimte (woonruimte voor langer dan een week, korter dan een half jaar). De behoefte komt niet alleen voor vanuit de buitenlandse studenten, maar ook vanuit de (al dan niet buitenlandse) medewerkers van de bedrijven die tijdelijk op de betreffende vestiging werken.

Vraag naar actuele staat en groeiverwachtingen van Short Stay

Al eerder is de markt van de Short Stay Woonruimte onderzocht. Maar door alle ontwikkelingen hebben de gemeenten Ede en Wageningen, samen met de landbouwuniversiteit, bij Atrivé de vraag neergelegd om hier een actueel beeld van te scheppen: een beeld met zowel harde cijfers als achtergronden en groeiverwachtingen. Atrivé doet dit door middel van desk research, maar ook door een ronde te maken langs een aantal grote spelers in de regio. Bij hen wordt opgehaald wat zij verwachten en hoe zij die dynamiek zien. Unilever vestigt bijvoorbeeld een groot onderzoekscentrum (een samenvoeging van drie huidige europese vestigingen). Dit zal vragen om extra woonruimte, deels permanent en deels short stay. Maar er zijn meer grote bedrijven met plannen om uit te breiden. We kijken aan de ene kant wat de behoefte is en gaan bij andere partijen ophalen hoe het aanbod zich gaat ontwikkelen. Een boeiende vraag dus, waar Atrivé graag mee aan de slag gaat.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas