Samenwerking vier corporaties Krimpenerwaard

Vier kleinere corporaties in de gemeente Krimpenerwaard onderzoeken samenwerking.

foto op projectpagina

Beter Wonen Ammerstol, Groen Wonen Vlist, Woningstichting Gouderak en Woningbouwstichting Samenwerking in de Krimpenerwaard bekijken de mogelijkheden van toekomstige samenwerking. In maart 2018 hebben ze Atrivé gevraagd dit onderzoek uit te voeren en een richtinggevend advies op te stellen.

Op 11 juni 2018 is het onderzoeksrapport van Atrivé naar mogelijke samenwerkingsvormen aan de besturen en de voorzitters van de raden van commissarissen gepresenteerd. De volgende stap is nu dat de notitie bestuurlijk wordt besproken binnen de afzonderlijke corporaties en dat het bestuur en de raad van commissarissen van elke corporatie gezamenlijk een standpunt bepalen ten aanzien van de voorliggende opties. De standpunten worden vervolgens bestuurlijk gedeeld in de stuurgroep die voor dit onderzoek is gevormd. Na de zomer zullen de resultaten van dit bestuurlijk overleg met de huurdersorganisaties en met de stakeholders (= andere betrokken partijen) besproken worden.

Meer weten?

Neem contact met mij op. Ik informeer je graag.