Samen werken aan nieuw woonakkoord regio Alkmaar

Atrivé begeleidt provincie Noord-Holland en regio Alkmaar bij het komen tot een nieuwe woonakkoord

foto op projectpagina

De regio Alkmaar heeft veel te bieden. Een mooie natuur, gecombineerd met een grote diversiteit aan steden en kernen én een goede geografische ligging zorgen ervoor dat de regio steeds populairder wordt voor woningzoekenden. En die populariteit is voelbaar: de wachttijden in de sociale huursector nemen toe en ook de vraagprijzen van koopwoningen in de regio groeien gestaag. Er is behoefte aan meer woningen en het liefst worden deze zo snel als mogelijk gebouwd! Tegelijkertijd is de strijd om ruimte in de regio Alkmaar voelbaar: woningbouw, natuur en energietransitie strijden vaak om dezelfde stukken grond. Bestuurders en beleidsadviseurs zien dat goede onderlinge afspraken over gewenste ontwikkeling van wonen in de regio Alkmaar essentieel zijn om de opgaven integraal het hoofd te bieden.

Provincie Noord-Holland en de regio Alkmaar -gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest- slaan daarom  samen de handen ineen om de woningbouwopgave in de regio een plek te geven, zonder daarbij aandacht te verliezen voor natuur, duurzaamheid en mobiliteit. De komende maanden gaan provincie, gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties (verenigd in de Woningmakers) samen aan de slag om een woonakkoord op te stellen met daarin een gezamenlijke visie, duidelijke afspraken en een scherpe rolverdeling. Atrivé-adviseur Janine Boers ondersteunt hen door het proces te begeleiden en visie, afspraken en rolverdeling scherp te verwoorden in het te sluiten woonakkoord.  

Janine kijkt er naar uit om deze partijen de komende maanden te begeleiden en houden jullie op de hoogte van de voortgang van het proces en het uiteindelijke resultaat.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers