Samen dorpskrachten ontketenen

Gemeenten zoeken naar nieuwe wegen om de vitaliteit in dorpen te versterken.

foto op projectpagina

Verbinding maken en verbonden raken! Daar gaat het om. Samen het dorp toekomstbestendig maken. Het draait daarbij om alle facetten: wonen, werken en leven.

Veel dorpen kennen al grote organisatiekracht. Burenhulp is voor velen vanzelfsprekend en verenigingen floreren. Tegelijkertijd hebben dorpen ook te maken met vergrijzing en ontgroening, het verdwijnen van voorzieningen, economische schaalvergroting en kanteling in het sociale domein. Hoe vitaal een dorp ook is, deze vraagstukken leggen ook druk op een dorp. Hoe gaan we om met de kleine en grote veranderingen? Welke ontwikkelingen vragen om nadrukkelijke keuzes? En wat zijn dan passende acties? 

Ook gemeenten herpositioneren hun eigen rol als partner in de netwerksamenleving. Dit vraagt een faciliterende overheid die meer ruimte biedt voor zelforganisatie en die sneller reageert en anticipeert op de dynamiek. Tegelijkertijd moeten overheden fors bezuinigen en trekken ze zich terug. Maatschappelijk middenveld, gemeenschap en inwoners moeten meer zelf en meer samen doen. Zij doen dat ook, maar daar zitten grenzen aan. Kortom, een transitie die met ‘romantiek’ en ‘wantrouwen’ omgeven is. De romantiek opent mogelijkheden om opnieuw te kijken naar netwerken en oplossingen, het wantrouwen biedt ‘checks and balances’ om ervoor te zorgen dat partners niet overvraagd worden. Realisme vraagt allebei. Atrivé biedt ruimte aan beide: verbinding en dwars kijken.

Mobiliseren van inzet: duurzame allianties

Atrivé heeft de dorpsalliantieaanpak ontwikkeld die leidt tot vitale dorpsplannen. Onze inzet: een uitnodigend en verbindend proces, waarin ruimte is voor scherpte en waarbij deelnemers worden uitgedaagd hun creatieve denk- en doevermogen aan te spreken. De kern van de aanpak is het vinden van gezamenlijke vraagstukken en doelen om inzet op te mobiliseren. We werken toe naar duurzame allianties tussen inwoners, organisaties en gemeente die de uitvoering ter hand kunnen en willen nemen. 

Centraal in de dorpsalliantieaanpak staat: 

  • Verbinden via het dorpsteam met dragers.
  • Dwarskijken met de jury van spraak- en smaakmakers.
  • Reizen, roddelen en reuring in het dorp.
  • Ontmoeting in het dorpscafé en verdieping aan de stamtafels.
  • Het kruispunt is de dorpsalliantie.

In de dorpsreis gaan mensen op pad in rondleidingen door het dorp, worden dorpscafé's gehouden en aan stamtafels allianties gesmeed.

Vitale dorpsplannen gemeente Drechterland 

Hierboven kunt u het filmpje zien van Atrivé in actie voor de gemeente Drechterland om tot vitale dorpsplannen te komen. De gebruikte beelden zijn gemaakt door Hoekstra fotografie. Meer weten over dit project? Hier leest u meer over de opdracht van de gemeente Drechterland.  

Reactie deelnemer:

Het is mooi dat het vertrouwen dat de gemeente in de Westwouder gemeenschap stelt, zich op deze wijze uitbetaalt. Goede opkomst en inwoners die de handschoen oppakken. Dat belooft veel voor de toekomst! Het is nu zaak om de inbreng te verankeren en daarmee te zorgen voor draagvlak en continuïteit. Veel zal daarbij afhangen van het eindresultaat én de uitbetaling door de gemeente (welke ideeën worden gerealiseerd). Dat er een geweldige basis ligt, is wel duidelijk.

Inhoudelijk vond ik het een goede avond. Dat heeft veel te maken met de manier waarmee Janine de aanwezigen tegemoet trad. Heel laagdrempelig, heel gewoon en misschien het belangrijkst: onafhankelijk.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op. Ik informeer je graag.