Resultaten koersgericht ontwikkeling Beter Wonen Almelo

Teamontwikkeling in het kader van verduurzaming van arbeidsorganisaties (met ESF-subsidie).

alt tekst
H Caption

In het kader van de verduurzaming van arbeidsorganisaties kunnen organisaties ESFsubsidie aanvragen voor een ontwikkeltraject. Beter Wonen Almelo maakte hier gebruikt van. Onder leiding van Janine Boers en Daan Dorr van Atrivé voerden teamleden van vier teams van de afdeling Wonen, Klant en Markt (WKM) van Beter Wonen Almelo samen met hun manager en teamleider op tal van manieren ‘een indringende dialoog’.  

Atrivé voerde allereerst een organisatiescan (individuele diepte-interviews). Hieruit ontstond de routekaart om met begeleiding van Atrivé via vier sporen te werken:

  • Spoor 1 procesoptimalisatie met de teams. Op basis van analyse hebben 3 teams via de methodiek ‘continu verbeteren’ een verbetervoorstel uitgewerkt en geïmplementeerd.
  • Spoor 2 resultaatgericht werken: teams hebben een teamplan uitgewerkt dat ingaat op rollen, taken en verantwoordelijkheden en de overlegstructuur die hieraan ondersteunend is.
  • Spoor 3 eigenaarschap en persoonlijk leiderschap: met de teams en mensen zijn we gedoken in de wondere wereld van houding en gedrag. We hebben de tijd genomen om een gezamenlijk vertrekpunt te creëren: “wat voor een collega wil jijzelf zijn?” Mensen hebben concreet tools aangereikt gekregen om zichzelf uit ‘weerstand’ te halen.
  • Spoor 4 individueel leiderschapscoachingtraject: in enkele sessies zijn kennis en inzichten aangereikt voor effectief leiderschap en instrumenten voor coachend leiderschap.  En kritische reflectie op gedrag: ‘hoe kan ik het beter doen/wat kan ik doen om een betere leider van de groep te zijn’? Geen feedback maar feedforward

De resultaten zijn zichtbaar. Betere scores van huurincasso, in de vorm vaneen lagere huurderving. De productieve samenwerking van huurincasso is geborgd en doorgetrokken naar de andere teams.  Medewerkers zijn gegroeid in eigenaarschap en durven initiatief  te nemen om tot efficiëntere werkprocessen (procesoptimalisatie) te komen. Er zijn met hulp van Atrivé diverse verbetervoorstellen gemaakt (gericht op slimmer en handiger) die ertoe leiden dat processen versnellen en kosten kunnen dalen. Medewerkers hebben geleerd een methodiek toe te passen die ervoor zorgt dat er eerst een goede analyse van het probleem is gemaakt, alvorens wordt gedacht over mogelijke oplossingen. Van meningen naar feiten. En altijd met het oog op de resultaten (effectiviteit) waar je als team verantwoordelijk voor bent.

Kortom, het lukt het de mensen in de teams effectiever en efficiënter samen te werken. In deze meer vruchtbare aarde zullen de zaadjes van vervolgtrajecten als klachtenregistratie sneller en anders ontkiemen. Dat draagt ongetwijfeld bij aan de geloofwaardigheid en legitimatie van Beter Wonen als geheel.

Of neem direct contact op met Janine Boers of Daan Dorr.