Resultaatverantwoordelijke teams, iets voor jouw organisatie?

Atrivé adviseert organisaties en traint medewerkers op het gebied van resultaatverantwoordelijke teams.

foto op projectpagina

Organisatieanalyse, procesverbetering, teaminrichting en -coaching 

Atrivé ondersteunt en adviseert veel op het gebied van organisatieanalyse, verandermanagement, het werken in teams en het inrichten en verbeteren van de werkprocessen. Dit alles met als uiteindelijke doel de ambities en doelstellingen van de organisatie te realiseren. De manier waarop je dit als organisatie aanpakt is van invloed op de uiteindelijke uitkomst en hoe de weg ernaartoe ervaren wordt. Atrivé kan hierbij helpen met aandacht voor:

  • Verantwoordelijkheden lager in organisatie leggen
  • Meer inzicht in en sturen op resultaten
  • Het optimaliseren van processen
  • Het zijn van een lerende organisatie en continu verbeteren
  • Teams eigenaar te laten voelen van de te bereiken doelstellingen.

Werken vanuit resultaatverantwoordelijk teams (RVT) laat bovenstaande thema’s samenkomen. Een RVT bestaat uit een aantal teamleden die werkzaam zijn in een proces, sturen op de resultaten en verantwoordelijkheid nemen voor het proces. Hierdoor ontstaat er een dynamiek van continu verbeteren en het behalen van positieve resultaten. Met het management op afstand maken zij vooraf resultaatafspraken. Het stelt de teamleden in staat binnen afgesproken kaders zelf beslissingen te nemen en vraagt om vanuit wederzijdse afhankelijkheid de ambities en doelstellingen te behalen. Zo kan je als organisatie sneller reageren op de veranderende omgeving, ben je beter in staat om in te spelen op complexe vraagstukken, waar nodig maatwerk te leveren en worden efficiency en creativiteit gecombineerd. Dit leidt uiteindelijk tot meer werkplezier bij medewerkers, door meer invloed op de invulling van de eigen werkzaamheden en meer zicht op de impact en betekenis van het werk.

 

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van werken met RVT’s in jouw organisatie? Neem contact met ons op en dan bespreken we graag hoe RVT’s voor jouw organisatie van meerwaarde kunnen zijn.

Meer weten over het werken met resultaatverantwoordelijke teams?

Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs