Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 2018

Een creatief proces van oplossingen zoeken voor vraagstukken

foto op projectpagina

Gedragen eindversie klaar voor besluitvorming

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben samen met de provincie Noord-Brabant en de corporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek het afgelopen jaar hard gewerkt aan de actualisatie van de regionale woningmarktstrategie. De gedragen eindversie is nu klaar voor besluitvorming in de afzonderlijke gemeenteraden.

“In de kern wil iedereen wonen”

Met de Regionale woningmarktstrategie leggen de gemeenten in het Land van Cuijk samen hun beoogde  volkshuisvestingsbeleid op tafel: dit is de richting die we op gaan en dat zijn de keuzes die erbij horen! Het waarmaken vraagt om een andere rolinvulling van betrokken partners. Een andere visie op de rol van de overheid, met optimale ruimte voor de leefgemeenschappen in het Land van Cuijk.

Janine Boers en Gerrit van Vegchel van Atrivé begeleidden de partijen in inhoud en proces en ontwierpen een proces waarin volop ruimte is voor deelnemers hun denkvermogen in te zetten en hun waarnemingen en dilemma’s te delen. Een creatief proces van oplossingen zoeken voor vraagstukken. Land van Cuijk is vooral ook een land van kernen, en dat is precies de reden waarom ook de dragers vanuit de gemeenschap nauw zijn betrokken.

Janine en Gerrit kijken met veel plezier terug op het proces

Wij werden oprecht blij van de betrokkenheid van onze opdrachtgevers, woonpartners en leefgemeenschappen. Inwoners hadden zulke goede ideeën. Tijdens het proces werd er echt tijd genomen voor de zoektocht naar de positie en werking van de woningmarkt in het Land van Cuijk. De energie zat er goed in tijdens de Ochtend van het Woonvraagstuk; het Festival van de Kernen en de WoonArena. En natuurlijk was de reis niet altijd gemakkelijk…Gelukkig maar. Partijen waren bereid om uiteenlopende belangen op tafel te leggen en mogelijke effecten van afspraken te doordenken vanuit diverse invalshoeken en korte en lange termijn. Precies wat inwoners van deze regio mogen verwachten van hun bestuurders, in zowel het publieke domein als het maatschappelijk middenveld. Het is onze opdrachtgevers in het Land van Cuijk gelukt een regionale woningmarktstrategie te maken die uitnodigt tot maatschappelijk partnerschap, stevige afspraken bevat die vertrouwen geven en ruimte biedt aan interessante experimenten. Wat een prachtig resultaat!

Download

Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk 2018

Download

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers