Regionaal woonakkoord Gooi en Vechtstreek

Een regio met traditie van samenwerking op het gebied van wonen.

foto op projectpagina

Net als andere regio’s in de provincie Noord-Holland, zijn ook de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek gevraagd om met de provincie een Woonakkoord te sluiten. Het Woonakkoord is een nieuw beleidsinstrument van de provincie Noord-Holland om meer woningen te realiseren. De provincie noemt in haar Woonagenda een aantal kenmerken die in een woonakkoord moeten worden uitgewerkt, maar de vorm en inhoud mogen de regiogemeenten zelf invullen.

De regio Gooi en Vechtstreek heeft optimaal gebruikgemaakt van de vormvrije invulling: het woonakkoord is opgesteld in PowerPoint, de ondertekening vond plaats via film en… als enige regio wordt het woonakkoord gesloten met provincie, regiogemeenten én woningcorporaties. Het resultaat is het woonakkoord ‘Samen bouwen aan een vitale en toegankelijke regio’ dat een actuele en krachtige impuls en inspiratie biedt voor lokale woonvisies en prestatieafspraken.

Organiseren van betrokkenheid

De keuze om als enige regio ook de woningcorporaties te betrekken is weloverwogen. De regio Gooi en Vechtstreek is een populaire regio, met aantrekkelijke natuur, een centrale ligging en een grote diversiteit aan dorpen en steden. De woonvraag groeit echter harder dan het woningaanbod, waardoor steeds meer mensen in de knel komen. De partijen willen graag dat de regio Gooi en Vechtstreek vitaal en toegankelijk blijft. Woningcorporaties zijn daarbij onmiskenbare partners. De gemeenten in de regio kennen al een lange samenwerkingstraditie met de woningcorporaties, die met dit woonakkoord een nieuwe impuls krijgt.

Voor Atrivé-adviseur Janine Boers is het organiseren van betrokkenheid een belangrijke drijfveer in regionale trajecten. En betrokkenheid zat bij de bestuurders en medewerkers in dit traject wel goed. Dit woonakkoord is dan ook in een hecht ambtelijk en bestuurlijk samenspel tot stand gekomen. Janine Boers heeft met veel plezier ondersteund bij het procesontwerp, de procesbegeleiding en penvoering van het woonakkoord.

Concreet zijn in het woonakkoord de volgende actiepunten opgesteld:

 

Zie ook het persbericht op youtube  en de link naar het woonakkoord.

Wil je verder praten over het proces om tot een regionaal woonakkoord of een regionale woonvisie te komen?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers