Project Meierijstad

Gezamenlijke woningbouwprogrammering op basis van concrete behoefte.

foto op projectpagina

Meierijstad is een fusiegemeente van St. Oedenrode, Schijndel en Vegchel. Elke gemeente is voorheen bezig geweest met haar eigen woningbouwprogrammering. Opdracht is om te komen tot een gezamenlijk woningbouwprogramma dat goed inspeelt op de daadwerkelijk woonbehoefte. Daartoe is allereerst, in samenwerking met Atrivé, een gezamenlijke woonvisie opgesteld, onder andere op basis van een zwaar participatietraject. Daaruit is naar voren gekomen dat het absoluut noodzakelijk is om veel nieuwbouwwoningen te realiseren de komende 10 jaar (circa 4.000, waarvan circa 1.000 sociale huurwoningen).

Op basis van de woonvisie is gestart met de herijking van de woningbouwprogrammering. In deze herijking worden alle woningbouwplannen tegen het licht gehouden; zowel juridisch als markttechnisch; zowel bestaande en nieuwe plannen voor nieuwbouw, als ook transformatieplannen voor bestaand vastgoed. Alle bestaande afspraken en contracten worden goed bekeken.

Meierijstad bestaat in totaal uit elf kernen, die elk hun eigen woonopgave hebben. Atrivé gaat in al deze kernen praten met de doelgroepen om de concrete behoefte op te halen. Deze informatie wordt gecombineerd met de demografische gegevens. Op basis daarvan wordt een gezamenlijk woningbouwprogramma gemaakt. Uitgangspunt is om alleen te bouwen voor de concrete behoefte. Om daarop te kunnen finetunen, gaan we die ook echt ophalen. Door jaarlijks goed te monitoren en in te spelen op marktontwikkelingen wordt de woningbouwprogrammering waar nodig aangepast; er is dus sprake van een dynamisch proces.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Harm Leijssen
T: 06 - 25 05 18 48
E:h.leijssen@atrive.nl
LinkedIn
Harm Leijssen