Programma duurzaamheid in Koggenland

Één van de bouwstenen van de Omgevingswet, met een interim programma-manager van Atrivé

foto op projectpagina
Atrivé heeft een programma-manager duurzaamheid geleverd voor gemeente Koggenland (NH). Er komt enorm veel op gemeenten af dat een plek moet gaan krijgen in het fysieke domein, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Het behalen van de energietransitiedoelstellingen wordt in 30 regio’s in Nederland uitgewerkt in een Regionale Energie Strategie. Koggenland zal samen met de Westfriese gemeenten een deelregionale strategie uitwerken met als belangrijkste hot items: waar kunnen we de duurzame bronnen zoals zonneweides en windmolens kwijt in onze gemeente?
 

Duurzaamheidsprogramma met lokale randvoorwaarden

Als één van de bouwstenen voor de Omgevingswet wordt een programma Duurzaamheid uitgewerkt dat meer omvat dan alleen het -urgente en belangrijke- energietransitievraagstuk. In het programma duurzaamheid worden de lokale randvoorwaarden voor duurzame opwekking en besparing op energieverbruik onderzocht, naast andere duurzame thema’s als flora- en faunabeheer, groen toerisme, waterkwaliteit en circulariteit. Wat is het speelveld van de gemeente, waar liggen kansen voor een ambitieus beleid, welke rol wil de gemeente vervullen en wat wordt van inwoners en ondernemers verwacht? Op 28-1-2019 stemde de gemeenteraad van Koggenland unaniem in met de Raadsopdracht Duurzaamheid.Op basis van scenario’s kan de raad aangeven welke ambities er zijn en deze worden vervolgens in een uitvoeringsprogramma uitgewerkt.
 

Verbinding met de gemeente en de gemeenschap

Atrivé zoekt bij het maken van een programma duurzaamheid nadrukkelijk naar de verbinding tussen de duurzame mogelijkheden, de overwegingen van de lokale bestuurders en de beschikbare inzet van mensen en middelen. Daarbij speelt de ‘couleur locale’ ook een rol: welk karakter kenschetst deze gemeente, de inwoners? Zijn het ‘voorlopers’ die een innovatief programma wensen, of wil men vooral volgend zijn en bewezen technieken inzetten daar waar het nodig is? Hoe zien de programma’s van buurgemeenten eruit, waar zijn raakvlakken en treedt wrijving op? Door een brede analyse op zowel inhoud als context is een programma te maken dat zowel aansluit op de nieuwe landelijke opgaven en uitdagingen, als op de bestaande processen en invalshoeken in de gemeente. 
 
Wat er uiteindelijk in het Klimaatakkoord bepaald gaat worden, en wat de tussentijdse politieke discussie hierover oplevert, zal mede van invloed zijn op de mogelijkheden en keuzes die de gemeente kan en wil maken. Voor een samenvatting van de belangrijkste items van het Klimaatakkoord in dit verband klik hier.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Dave Havermans
T: 06 - 25 05 18 42
E:d.havermans@atrive.nl
LinkedIn
Dave Havermans