Prestatieafspraken Wonen Volendam 2022

foto op projectpagina

Atrivé mocht het proces van "Prestatieafspraken maken" in Volendam begeleiden. Een mooi proces waar alle partijen met voldoening aan terugdenken, zoals ook blijkt uit bijgaand interview van  L.O.V.E.Televisie. Enkele uitspraken uit dit interview:

Theo Mulder, Huurdersvereniging De Vijfhoek:

De eerste vier jaren waren niet zo prettig maar dit heeft een groot resultaat dit keer. En wel met de hulp van Atrivé. Dat is een organisatie die regelt al die gesprekken. Dat is heel goed en knap gedaan. Die heeft grote verbinding gemaakt. We hebben bereikt wat we wilden. [.......] De meerwaarde is dat we een flinke vinger in de pap hebben gehad.

Harry Hulskemper, Vereniging Huurders Volendam:

We hebben nu invloed op allerlei zaken die echt de huurders aangaan: omgeving, veiligheid, overlast, waar wordt wat gebouwd. [......] Alle sectoren staan in de prestatieafspraken en die zijn gebaseerd op de woonvisie van de gemeente. Maar in de woonvisie staat alles heel vaag omschreven en wij hebben daar gedetailleerd per hoofdstuk (veiligheid, wonen en zorg e.d.), met de andere partijen [red.: o.a. Wonen Welzijn Plus] een dikke vinger in de pap gehad; wij zijn een volwaardige gesprekspartner.

Fred de Boer, directeur van De Vooruitgang:

Het proces hebben we gedaan onder begeleiding van bureau Atrivé en dat is met een enorm enthousiasme gegaan. Er was echt een enorm goede sfeer al bij aanvang. En er werd ook gezegd van 'laten we dit het best ever laten zijn. Laten we er naar streven om dat te bereiken met deze prestatieafspraken. En de sfeer was gewoon enorm goed. Er was echt een dynamiek. En dat heeft geleid dat nu echt alles concreet op papier staat. Het is nog nooit zo helder geweest als dat het nu is. Dus daar wil ik ook met name de wethouders voor danken en ook bureau Atrivé voor de inzet in deze. En ook de zorgpartijen met name de Koepel Sociaal Domein: al die partijen die zo goed hebben meegedacht: 'Chapeau!'

Meer weten?

Neem dan contact met mij op, ik informeer je graag

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Esther Mulder
T: 06 - 27 37 14 25
E:e.mulder@atrive.nl
LinkedIn
Esther Mulder