Praatplaat Leefbaarheid: inspiratie voor integrale aanpak

Aedes maakte, in samenwerking met Atrivé, Woonwaarts en Werff Design een praatplaat voor leefbaarheidsinterventies

foto op projectpagina

In 2018 liet Aedes een onderzoek uitvoeren naar de veerkracht van het corporatiebezit. In 2020 is daar een update van verschenen. Uit de rapporten blijkt een toenemende druk op de leefbaarheid. Maar zowel bij corporaties als bij gemeenten is er ook aandacht voor de problematiek. Er is echter niet één oplossing die overal werkt. Er zijn diverse soorten interventies die op diverse niveaus genomen kunnen worden. Wat het beste werkt hangt af van lokale omstandigheden. Kortom: om leefbaarheid in een wijk te verbeteren is bewuste specifieke sturing nodig en samenwerking tussen partijen. Maar hoe pak je dat aan?

Aedes praatplaat als inspiratie

Om corporaties en hun partners te helpen, heeft Aedes opdracht gegeven om een overzicht te maken van mogelijke interventies. Atrivé heeft daartoe, samen met woningcorporatie Woonwaarts en ontwerpbureau Werff Design een praatplaat gemaakt, waarin tal van mogelijke interventies worden aangedragen. De interventies zijn onderverdeeld in een aantal thema's:

De praatplaat als handvat bij (samenwerkings-)overleg

Voor een goede en blijvende oplossing is vaak samenwerking van meerdere partijen nodig. Via een stappenplan geeft de praatplaat aan hoe je te werk kunt gaan. Naar aanleiding van ideeën op de plaat kun je samen met partners overleggen welke (combinatie van) interventies kansrijk zijn, en wie er wat doet. De achterzijde van de praatplaat toont allerlei succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Klik hier voor een weergave van de praatplaat.

Aan de slag met de praatplaat?

De naam zegt het al, de plaat is bedoeld als een start voor een verdiepend gesprek over een gebied waar je aan de leefbaarheid wil (samen)werken. Een verdiepend gesprek binnen de corporatie, of juist met lokale partners zoals bewoners, welzijn, zorg, gemeente en andere betrokkenen bij het gebied. Wij denken graag met je mee over hoe dat gesprek te voeren en zijn enthousiast om gebiedsgerichte aanpakken op te zetten en/of te versnellen. 

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs.