Portefeuillestrategie Beter Wonen

Vanaf analyse van de woningmarkt en doelgroepontwikkeling tot uitwerking in complex-beheerplannen.

foto op projectpagina
Woningbouwvereniging Beter Wonen is een sociale verhuurder met circa 1070 woningen op Wieringen, in de gemeente Hollands Kroon. De woningen liggen verspreid in de dorpskernen Hippolytushoef, Den Oever en Westerland. Voorjaar 2018 heeft Beter Wonen aan Atrivé gevraag om de omvang van haar primaire doelgroep te bepalen en advies te geven over de verdeling van het bezit in huurklasses (qua betaalbaarheid). Dit om vervolgens, op basis daarvan, een wensportefeuille te formuleren en een veranderstrategie te kunnen opstellen.
Nadat de RvC had ingestemd met deze strategische koers, heeft Atrivé deze koers uitgewerkt op complexniveau tot complex-beheersplannen. In september 2018 is dit project afgerond.
Ook voor andere corporaties zijn dergelijke projecten uitgevoerd, zoals voor De Voorzorg in Hoensbroek.

Meer weten?

Neem contact op met één van onderstaande adviseurs