Participatielab zet ‘leefbaarheid’ op agenda!

Op 2 oktober 2018 organiseerde Atrivé weer een Participatielab; dit keer over leefbaarheid.

foto op projectpagina

Huurdersorganisaties zijn vaak de spil tussen de corporatie en haar huurders op verschillende onderwerpen, zo ook leefbaarheid. De Woningwet 2015 wijst leefbaarheid aan als één van de volkshuisvestelijke prioriteiten waar de sector mee aan de slag moet. Hoe je hier in de praktijk mee omgaat, blijkt een vraagstuk.

Dit begint al bij de vraag wat nu wel en niet onder de noemer leefbaarheid valt. Enerzijds lijkt leefbaarheid een abstract containerbegrip: er valt van alles onder, van een groene en gezellige wijk tot een gemengde wijk. Anderzijds komt iedereen in zijn/haar omgeving met leefbaarheid in aanraking: het gaat namelijk over jouw ‘woongenot’. Daarmee verschilt het perspectief op ‘on-leefbaarheid’ per persoon: waar de één spreekt over ontbrekende prullenbakken in een hondenuitlaatpark met opruimplicht, spreekt de ander over overlast door huisuitzettingen en kleine criminaliteit. Weer een ander vertelt zich niet langer ‘thuis’ te voelen in de eigen buurt.

   

Wat we met elkaar delen is de ervaring dat dit woongenot onder druk staat. Huurders, corporaties, gemeenten en andere partijen in het sociaal domein worden geconfronteerd met aangepaste wet- en regelgeving (denk aan de herziene Woningwet, het passend toewijzen en de decentralisaties in het sociaal domein), maatschappelijke ontwikkelingen (denk aan de vergrijzing en toestroom van statushouders) en een veranderende bewonerssamenstelling in de wijk – en dát heeft negatieve impact op het woongenot. Plezierig samen wonen, mét zorg en in welzijn komt in het geding. Gevallen van ‘on-leefbaarheid’ nemen exponentieel toe, maar de aanpak blijft achter.  De zorg leeft dat we weer toegroeien naar ‘Vogelaarwijken’. Samenwerking blijkt lastig door het verschuivende rollenspel: het netwerk dat in actie moet komen, lijkt een ‘gatenkaas’ en niemand heeft het overzicht. Ook de eerste stap -de agendering- blijkt een heikel punt. Leefbaarheid hoort hoog op de agenda te staan. En niet alleen op de agenda van individuele bewoners en huurdersorganisaties, maar ook bij het tripartite overleg, veiligheidsinstanties en andere betrokken partijen. Maar hoe bepaal je de gesprekspunten? En hoe ga je hier vervolgens -samen- het gesprek over aan?

Het thema leefbaarheid is niet ‘nieuw’, maar voelt belangrijker dan ooit. Wij zetten het daarom op de agenda van dit Participatielab en verkennen gezamenlijk de verschillende ziens- en werkwijzen. Leden van huurdersverenigingen uit heel het land kwamen op dinsdag 2 oktober 2018 bijeen om met elkaar te experimenteren. Voor een impressie van de werkwijzen, gevoerde gesprekken en aanbevelingen.

In een notendop: we leerden samen een aantal lessen, die vooral gingen over het belang van:

  • het signaleren, verzamelen en agenderen van ‘aansprekende voorbeelden’, gegrepen vanuit de praktijk
  • het werken vanuit de huurdersbeleving, als gezamenlijk uitgangspunt voor gesprekken
  • regelmatig en prettig contact, want alles staat en valt bij goede dialoogvoering.

De conclusie luidde: er is werk aan de winkel, laten we dat -samen- oppakken!Tijdens de nabespreking blijken er meer thema’s te zijn die we in een Participatielab willen verkennen (denk aan armoede, regionalisering, verduurzaming). Vooral de behoefte aan uitwisseling over ‘de professionalisering’ van huurdersorganisaties blijkt groot: hoe zit je met kwaliteit en vertrouwen aan de overlegtafel?  Het volgende Participatielab, begin 2019, zet daarom de doorontwikkeling van huurdersvertegenwoordiging centraal. Deelnemen? Houd dan de site in de gaten!

Meer weten, download hier het

VERSLAG.

Meer weten?

Neem contact op met één van de onderstaande adviseurs