“Pakket Inclusief” mooi initiatief in Leiden

In Leiden worden voor zorgcliënten uit diverse doelgroepen en (kwetsbare) huurders standaardpakketten ontwikkeld.

foto op projectpagina

Initiatief Leiden

In de gemeente Leiden is een initiatiefgroep “Inclusief samenwerken wonen met zorg” aan de slag. In deze initiatiefgroep participeren de gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen om het wonen van zorgcliënten te bevorderen en te vergemakkelijken. Deze initiatiefgroep hanteert de volgende twee uitgangspunten:

  • Cliënten huren (onder) bij corporaties, die beheer en onderhoud doen en een extra servicepakket aanbieden voor ‘huurdersonderhoud en basisinrichting’.
  • De nauwere samenwerking binnen de initiatiefgroep heeft ook effect op een goede landing van de cliënt in de buurt en
  • geeft mogelijkheden om voor huurders eerder zorgondersteuning te organiseren.

Extra pakketten

Om woongerelateerde zaken voor cliënten te vergemakkelijken wil deze initiatiefgroep nu pakketten gaan ontwikkelen. Daarvoor zocht men een projectleider. Atrivé-adviseur en stedebouwkundige Teis Bekken heeft deze opdracht gekregen. Teis als stedebouwkundige let specifiek op de impact van woning en leefomgeving op de bewoner. Deze kennis en zijn ervaring als vrijwilliger in het werken met bijzondere doelgroepen in zijn woonplaats Rotterdam brengt Teis in, in het project.
De haalbare en werkbare pakketten worden in eerste instantie ontwikkeld voor de doelgroep van de zorginstellingen, maar ook moet onderzocht worden of de pakketten bruikbaar zijn voor de reguliere huurders van de corporaties.
In de begeleidingscommissie zitten, behalve de gemeente Leiden, ook drie woningcorporaties (Ons Doel, Portaal en De Sleutels) en drie zorginstellingen: Cardea (specialistische jeugd- en opvoedhulp), De Haardstee (verstandelijke en/of psychische beperking) en De Binnenvest (maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de wijk). Zij zien met elkaar dat bewoners steeds meer moeite hebben om hun woningen leefbaar te maken en te houden. Veel cliënten hebben moeite met het ingericht krijgen van de woning. Op dit moment kan het voorkomen dat een cliënt daarin intensief wordt ondersteund vanuit een zorginstelling. Onderdeel van het project is kijken of onderdelen efficiënter kunnen.

Het project Pakket Inclusief verkent drie sporen:

  • Spullen: kan een betaalbaar en duurzaam basisinrichtingspakket worden samengesteld en hoe wordt dat gefinancierd?
  • Klussen: kunnen huurders ondersteuning krijgen vanuit de corporatie of vrijwilligers bij klussen in de woningen, zoals een vloer leggen of lampen ophangen?
  • Abonnementen: kunnen bijkomende woonzaken vergemakkelijkt aangeboden worden?

Aanvliegroute

In dit traject houdt Teis zich zowel met het proces als met de inhoud bezig. Op het gebied van proces zorgt hij ervoor dat alle partners in de begeleidingsgroep goed geïnformeerd blijven en qua inhoud zorgt hij dat, binnen de vooraf gestelde kaders, tot duidelijke resultaten wordt gekomen. Hij wordt hierbij ondersteund door een trainee van Portaal.
Wordt vervolgd.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op. Ik informeer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Teis Bekken
T: 06 - 48 74 08 39
E:t.bekken@atrive.nl
LinkedIn
Teis Bekken