Opstellen verkoopbeleid Stichting woningbeheer De Vooruitgang

Op basis van kaders uit de portefeuillestrategie en maatregelen op complexniveau.

foto op projectpagina

Atrivé heeft Stichting Woningbeheer de Vooruitgang in Volendam begeleidt bij de nadere uitwerking van het verkoopbeleid. Ten behoeve van deze uitwerking zijn allereerst de kaders besproken en aangescherpt. Vervolgens is ingezoomd op de belangrijkste afwegingscriteria voor het al dan niet verkopen van woningen (o.a. woningtypen / bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgave, locatie, investeringen die nog gedaan moeten worden, al dan niet voorkomen van versnippering bezit et cetera) en welke prioritering hier aan wordt gegeven. Tevens is  aandacht besteed aan hoe de verkoop in de markt wordt gezet en welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd (tempo, aanbieding (zittende) huurders/bij mutatie/complexgewijs, verkoop door interne organisatie/via externe makelaar et cetera). Hiermee wordt het verkoopbeleid verder geoptimaliseerd. Op basis van het afwegingskader is het woningbezit doorlopen en bekeken welke woningen potentieel in aanmerking komen voor verkoop. Uiteindelijk zijn alle uitgangspunten en keuzes vastgelegd in een beleidsdocument.

 

Meer weten?

Neem dan contact met ons op. Wij adviseren je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ronald Versprille
T: 06 - 25 05 17 69
E:r.versprille@atrive.nl
LinkedIn
Ronald Versprille