Onderzoek vertrekmotieven jongeren helpt gemeente Nunspeet bij woonbeleid

De gemeenteraad in Nunspeet besprak 13 april 2015 het Atrivé-onderzoek over de verhuismotieven van vertrokken jongeren uit Nunspeet. Het onderzoek geeft de gemeenteraad een goede onderlegger om aan meer jongeren een passende woning te kunnen bieden. Een goed aanbod van koopwoningen van € 150.000 - € 200.000 en huurwoningen van tussen € 410 en € 577 kan meer jongeren behouden en/of jongeren bewegen terug te keren.

foto op projectpagina

Uitkomsten onderzoek

De gemeente Nunspeet wilde graag meer inzicht in de verhuismotieven van de jongeren die de afgelopen jaren uit Nunspeet vertrokken zijn. De gemeente vroeg zich met name af of het vertrekoverschot van jongeren een (bijna) autonoom proces is of dat er wel degelijk ‘knoppen’ zijn waaraan gedraaid kan worden om deze groep voor de gemeente te behouden.
Om deze vragen te beantwoorden, hebben we een digitale enquête uitgezet onder jongeren die de afgelopen jaren uit Nunspeet vertrokken zijn. Bijna een derde van de jongeren die de enquête invulden had verhuismotieven die te maken hadden met de woning en de woonomgeving. Deze jongeren zijn primair degenen die met voldoende betaalbare huur- en koopwoningen in principe voor de gemeente deels te behouden zijn.

Veel jongeren zijn de afgelopen jaren vertrokken vanwege studie of werk, voor ruim een derde was dit de belangrijkste reden. Tevens vertrok ongeveer een derde vanwege persoonlijke omstandigheden. Deze jongeren had de gemeente waarschijnlijk niet kunnen behouden. Dit deel van de verhuizingen kan worden beschouwd als een autonoom proces.

We hebben de jongeren ook gevraagd in hoeverre ze overwegen in de komende jaren naar Nunspeet terug te keren. Dit overweegt een behoorlijk aantal jongeren serieus. Door het aanbod van koopwoningen van € 150.000 - € 200.000 en huurwoningen van tussen € 410 en € 577 verder te versterken zullen deze jongeren in de toekomst wellicht welwillend tegenover een terugkeer staan.

Vervolgstappen in woonbeleid

De gemeente Nunspeet gaat aan de slag met het maken een woonbeleid dat moet bijdragen aan een evenwichtige woningmarkt. Een woningmarkt waarin genoeg ruimte is voor goede en betaalbare woningen voor jongeren. De gemeente Nunspeet loopt hiermee voorop in het omgaan met vergrijzing en vertrek van jongeren.

De verhuisbewegingen en achterliggende motieven van jongeren in uw gemeente die nog thuis wonen of al vertrokken zijn bieden belangrijke feitelijke informatie. Atrivé kan u ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht én bij de vertaling in beleid en uitvoering hiervan.
Voor meer informatie over een onderzoek zoals in Nunspeet maar op maat naar jouw wens, kun je contact opnemen met Hanjo Lagas.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas