Onderzoek om particuliere woningvoorraad te verbeteren

Onderzoek naar integrale woningaanpak voor particuliere eigenaren in de Achterhoek.

foto op projectpagina

In opdracht van de Regio Achterhoek is onderzocht hoe in 8 gemeentes gewerkt wordt aan het informeren, stimuleren en faciliteren van particuliere woningeigenaren voor de thema’s Langer thuiswonen, duurzaamheid en asbestverwijderen. Welke campagnes en programma’s lopen er, wat zijn financiële regelingen die geboden worden en hoe worden bewoners eventueel ontzorgd bij de voorbereiding en uitvoering? En zouden deze activiteiten zodanig op elkaar ingesteld kunnen worden dat er meer verduurzaamd wordt en meer mensen langer thuis kunnen blijven wonen, doordat in éen keer gewerkt wordt?

Drijfveren voor verduurzaming zijn veelal: lagere energienota, zorg voor het milieu, en men wenst het wel binnen de eigen woonduur terug te verdienen. Oudere particuliere eigenaren hebben behoefte aan meer veiligheid en comfort waardoor bijvoorbeeld nieuwe kozijnen en glas ook zeer welkom zijn. Bij het verwijderen van asbestdaken dienen zich ook mogelijkheden aan voor een nieuw dak, met meer isolatie en/of zonnepanelen.

We zien dat de verschillende aanpakken raakvlakken hebben maar zich ook richten op verschillende behoeftes en doelgroepen. Duidelijk is dat de campagnes zich het beste richten op éen thema, maar dat de gesprekken die met bewoners gevoerd worden vervolgens  gaan over de woningkwaliteit in brede zin. Belangrijk is dan dat mensen goed doorverwezen worden en dat de organisaties klaarstaan voor de opvolging met advies, begeleiding en financiële regelingen.

In november 2018 wordt het rapport besproken in het portefeuillehoudersoverleg in de Regio.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg jevvraag aan mij voor. Ik adviseer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Aleida Verheus
T: 06 - 29 62 34 96
E:a.verheus@atrive.nl
LinkedIn
Aleida Verheus