Onderzoek naar bredere effecten van de Woningwet

Commissie-Van Bochove evalueert voor Aedes de Woningwet. Atrivé doet onderzoek om die evaluatie te voeden.

foto op projectpagina

Commissie-Van Bochove evalueert voor Aedes de Woningwet. Atrivé doet onderzoek om die evaluatie te voeden. Zoals gebruikelijk wordt 3 jaar na het in werking treden van de Woningwet, door het ministerie van BZK een evaluatieonderzoek gedaan om te onderzoeken in hoeverre het doel van de wet bereikt is. Aedes wilde echter graag zicht op de bredere effecten van de wet.

Daartoe is de commissie Van Bochove aangesteld. Die heeft Atrivé gevraagd te ondersteunen. Projectleider Paul Doevendans vertelt:

Samen met een drietal andere Atrivé collega's houden we diverse interviews en organiseren ronde-tafel-gesprekken. In de gesprekken vragen we hen, welke effecten de Woningwet volgens hen heeft op de maatschappelijke opgave van woningcorporaties. Ook vragen we naar de ambities en mogelijkheden van corporaties en partners om toekomstige opgaven op te pakken.

In het onderzoek worden bestuurders van woningcorporaties, wethouders, bestuursleden van huurdersorganisaties en zorgorganisaties en visitatoren gevraagd naar hun waarnemingen en reflecties.
Begin oktober zal het eindrapport worden opgeleverd aan commissie Van Bochove.

Lees hier meer over het Aedes onderzoek naar de effecten van de Woningwet.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
| Atrivé |
T: 030 693 60 00
E:info@atrive.nl
LinkedIn