Onderzoek langer thuis Oude IJsselstreek

Atrivé onderzocht de actuele vraag en het aanbod op het terrein van wonen en zorg voor ouderen.

foto op projectpagina

De gemeente Oude IJsselstreek wil een brede visie op het gebied van wonen en zorg ontwikkelen. Op basis daarvan kan de gemeente, in samenspraak met partners, bepalen welke oplossingen gewenst zijn. Om goed zicht te hebben op de opgaven op het snijvlak van wonen en zorg heeft Atrivé de actuele vraag en het aanbod op het terrein van wonen en zorg voor ouderen onderzocht en in kaart gebracht. Zo is inzicht ontstaan in de tekorten en overschotten aan huisvesting voor ouderen, de woonwensen en woonwensen die daarbij passen op gemeentelijk niveau. Het helpt de gemeente bij het bepalen welke woonvormen en wooninitiatieven in Oude IJsselstreek gestimuleerd kunnen worden.

Meer weten?

Neem contact op met één van onderstaande adviseurs