Ondersteuning SHA De Brug (e.a. huurdersparticipatie)

Sinds medio 2018 ondersteunt Atrivé De Brug, de huurdersorganisatie ‘van’ Havensteder in Rotterdam e.o., op verschillende gebieden.

foto op projectpagina

Sinds medio 2018 ondersteunt Atrivé De Brug, de huurdersorganisatie ‘van’ Havensteder in Rotterdam e.o., op verschillende gebieden, zoals:

  • bij de beïnvloeding van het strategisch beleid van Havensteder en van de prestatieafspraken met corporatie en gemeente
  • bij de professionalisering van de huurdersorganisatie en haar bestuur en
  • bij het meewerken aan een goed participatiebouwwerk.

We vinden het ontzettend inspirerend en zijn dankbaar om samen met leden van De Brug, medewerkers van Havensteder en Atrivé-collega’s deze bijdrage te mogen leveren.

Overigens zijn we op veel plaatsen bezig met het ondersteunen van huurdersorganisaties en versterken van huurdersparticipatie. Wat we daarin te bieden hebben leest u hier

Wil je meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Esther Mulder
T: 06 - 27 37 14 25
E:e.mulder@atrive.nl
LinkedIn
Esther Mulder