Ondersteuning Huurdersvereniging Accio

Atrivé ondersteunt Accio op alle onderwerpen waar een nieuwe huurdersorganisatie voor komt te staan.

foto op projectpagina

Sinds half 2016 biedt Atrivé begeleiding en ondersteuning aan Accio, de huurdersvereniging van Talis. Voorheen was Accio een informele denk- en dialoogtank in de vorm van een Huurdersplatform. Door de Woningwet 2015 is Accio aan de slag gegaan met het optuigen van een nieuwe huurdersvereniging die alle huurders van Talis vertegenwoordigt. Het ledenaantal schoot in de eerste maanden na de oprichting naar ruim 1.600 leden.  Sindsdien is er keihard gewerkt aan de verdere inrichting van Accio als vereniging, het onderhouden van het netwerk, de communicatie, het functioneren en de ontwikkeling van het bestuur en is de beïnvloeding van het beleid van Talis opgepakt in diverse werkgroepen om het bestuur heen.

Atrivé ondersteunt Accio op alle onderwerpen waar een nieuwe huurdersorganisatie voor komt te staan. Het organiseren en begeleiden van de algemene ledenvergaderingen van de vereniging zijn daar een voorbeeld van, maar ook het ondersteunen bij diverse werkgroepen waar Talis, Accio-bestuursleden en actieve huurders aan meedoen. Voor Accio is het namelijk heel belangrijk dat zij goed in verbinding staat met haar achterban. Daarom roept zij huurders telkens op om mee te doen en mee te praten rond belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, prestatieafspraken en huurbeleid. Ook voor het komende half jaar staan er weer diverse onderwerpen op het programma zoals dienstverlening, het renovatiereglement, huurovereenkomsten, het ondernemingsplan et cetera. Voor de ontwikkeling en inzet van Accio in de komende tijd is een werkplan en een concrete actiekalender gemaakt. Alle huurders die zich betrokken voelen kunnen meedoen, of dat nou in het bestuur is, in thema- en werkgroepen of door deel te nemen in bijeenkomsten die Accio, soms samen met Talis, organiseert.

Zowel Accio als Talis zijn enorm gemotiveerd om alles uit ‘hun’ participatie te halen. Voor Atrivé is het werken met beide organisaties en betrokken mensen daardoor bijzonder waardevol, inspirerend en een groot plezier.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op, ik informeer je graag

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Tijs de Jong
T: 06 - 28 49 82 33
E:t.de.jong@atrive.nl
LinkedIn
Tijs de Jong