Ondernemingsplan Woningstichting Leusden

Drie elementen bleken belangrijk in het komen tot een ondernemingsplan.

foto op projectpagina

Atrivé heeft Woningstichting Leusden begeleid bij het opstellen van een ondernemingsplan voor de periode 2019-2022. Gezamenlijk hebben we een nieuwe koers opgesteld waarin drie speerpunten centraal staan:

  • Regie voeren op het betaalbaar houden van woningen
  • Samen met belanghebbenden zorgdragen voor leefbare wijken
  • De organisatie als motor waar de medewerkers de spil zijn

De gunstige ligging van Leusden, centraal in Nederland en in de nabijheid van Amersfoort, gaf aanleiding tot het creëren van een plan met regionale verbinding maar lokale verankering. Samenwerking met diverse belanghebbenden was daarin een belangrijke component. Niet alleen in de uitvoering van het ondernemingsplan, maar ook bij het opstellen van de koers. Zodoende zijn de huurders,  de zorg & welzijnsorganisaties en de gemeente actief betrokken bij de totstandkoming. Samen hebben we uitdagingen, kansen en wensen met elkaar besproken en zijn we tot een plan gekomen waar woningstichting Leusden de komende jaren koersvast mee kan varen.  Drie speerpunten staan daarin centraal:

  • Regie voeren op het betaalbaar houden van woningen
  • Samen met belanghebbenden zorgdragen voor leefbare wijken
  • De organisatie als motor waar de medewerkers de spil zijn

Het ondernemingsplan is vertaald naar een strategiekaart.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs.