Ondernemingsplan De Goede Woning

Behalve begeleiding bij het opstellen van het ondernemingsplan, ondersteunt Atrivé ook bij verdere uitrol.

foto op projectpagina

Afgelopen jaar heeft Atrivé De Goede Woning uit Zoetermeer begeleid bij het opstellen van het nieuwe ondernemingsplan tot 2021, getiteld "Een passend (t)huis voor iedereen". Uitgangspunt daarbij was een laagdrempelig ondernemingsplan op te stellen, dat mede is gevormd vanuit een brede betrokkenheid van de medewerkers, huurders en belanghouders. Het ondernemingsplan is op de wand van het kantoor van De Goede Woning in één oogopslag te zien. Het plan is gevisualiseerd op https://www.eenpassendthuis.nl/.

Het ondernemingsplan is dus beslist geen document om in de la te leggen, maar om actief mee te werken de komende jaren. Jennifer Bachofner (projectleider vanuit De Goede Woning) vindt dat de goede samenwerking tussen Atrivé en De Goede Woning heeft bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat. "We hadden een strakke planning, die op alle punten is gehaald. Voor de input van ons ondernemingsplan hebben we een enquête uitgezet onder medewerkers en huurders. De gesprekken met de betrokkenen, waar de enquête uitkomsten werden besproken, werden door Robert van Bendegem van Atrivé constructief geleid. Hierdoor konden we de uitkomsten nog beter een plek geven in ons ondernemingsplan."

Aansluitend ondersteunt Atrivé komende tijd bij de vertaling van het ondernemingsplan naar de op te pakken activiteiten en de actualisatie van het ondernemingsplan. De nadruk ligt op het betrekken van medewerkers bij deze concretiseringsslag. Atrivé gaat samen met de medewerkers van De Goede Woning het gesprek aan over onder meer de "eigen verantwoordelijkheid", "de uitdagingen in het nieuwe ondernemingsplan" en "het bewust keuzes maken".

Meer weten?

Neem contact op met één van onderstaande adviseurs.