Ondernemingsplan De Huismeesters

Een heroriëntatie op strategie en koers en een breed gevoerde dialoog.

foto op projectpagina

De Huismeesters is een woningcorporatie met bijna 10.000 woningen in de stad Groningen. Een club die sterk verankerd wil zijn in haar buurten en altijd dichtbij en benaderbaar voor haar bewoners. Goed georganiseerd, sober en doelmatig. Elke vier jaar kijkt De Huismeesters of ze nog op de goede manier werken. Dat moment is nu weer aangebroken. Atrivé is gevraagd te helpen bij deze heroriëntatie op de strategie en koers. Een dialoog die niet alleen plaatsvindt aan de MT-tafel en binnen de RvC, maar zo is ingericht dat alle medewerkers meedenken, -voelen en -doen. Een proces waarin vanzelfsprekend de huurdersorganisatie een plek heeft en waar ruimte is voor informele participatie. Zo waren tijdens een bijzonder klantevent circa 30 huurders met een diverse achtergrond echt dichtbij. Voor de nieuwe directeur-bestuurder Sije Holwerda een uitgelezen kans om gezamenlijk de bestemming te bepalen, weer scherp aan de wind te kunnen zeilen en elke dag samen te leren en bij te sturen waar nodig.

Met de medewerkers hebben we indringende sessies achter de rug, waarbij we mensen hebben aangemoedigd zich te uiten. Onder het motto: van bijwonen naar bijdragen. De belangrijkste sleutels tot succes volgens hen? Hoe we met elkaar omgaan! Durven we afwijkende dingen te zeggen tegen elkaar (zonder reserves doorvragen, fouten toegeven)? Kunnen we op elkaar rekenen (leveren collega’s goed werk en op tijd)? Kent iedereen zijn doelen en taken? Geloven we dat wat we doen impact heeft? Tussenconclusie: bij De Huismeesters werken de mensen elke dag aan iets dat ze persoonlijk belangrijk vinden, dichtbij de huurders. 

Wilt u meer weten?

Vraag één van de onderstaande adviseurs