Ondernemingsplan De Goede Woning

Atrivé begeleidt De Goede Woning in het komen tot een nieuw ondernemingsplan.

foto op projectpagina

Atrivé begeleidt De Goede Woning Zoetermeer in het komen tot een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2019-2021. Een plan waarvan de strategie toekomstbestendig en verantwoordbaar is. Het uitgangspunt daarbij is een laagdrempelig ondernemingsplan, mede gevormd vanuit een brede betrokkenheid vanuit de organisatie en dat aansluit op de bedrijfsvoering van De Goede Woning. Het biedt medewerkers houvast bij het opstellen en verwezenlijken van de jaarlijkse doelstellingen en activiteiten (jaarschijven). Medewerkers is daarom gevraagd actief mee te denken en ook de Raad van Commissarissen is bij aanvang van het proces meegenomen. Vanzelfsprekend wordt ook de ‘buitenwereld’ gevraagd mee te doen en zijn de belangrijkste partners van De Goede Woning in het proces betrokken.

Atrivé zorgt voor gezamenlijkheid in het traject. We scherpen elkaar aan, maken keuzes en stimuleren om eigen verantwoordelijkheid te pakken. Dit alles vanuit inspirerende werkvormen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met mij op