Nu vooruit kijken om straks samen het succes te mogen delen

Je hebt altijd geweten dat medewerkers de grootste succesfactor zijn. Maar hoe kun je het personeelsbeleid inzetten om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen?

foto op projectpagina

Er verandert veel, zowel intern als extern. Hoe ga je hier als werkgever mee om? Zijn er instrumenten die hierbij kunnen helpen? Jazeker!!

Medewerkers zijn de grootste succesfactor. Belangrijk is dan om deze succesfactor zorgvuldig in te zetten. Maar hoe kun je met het personeelsbeleid anticiperen op toekomstige ontwikkelingen? Er wordt meer gedigitaliseerd, de pensioenleeftijd gaat omhoog, medewerkers kiezen bewuster voor een bepaalde balans tussen werk en privé, en ook verwachtingen over “wat het werk je brengt” is bij jongere generaties anders; is de branche van woningcorporaties aantrekkelijk genoeg. Ondertussen verandert de wereld om ons heen. De doelgroep (huurders) verandert, de arbeidsmarkt is in een snel tempo aan het veranderen. Welke invloed hebben deze veranderingen op het gewenste  personeelsbestand? Welke vaardigheden moeten medewerkers straks hebben? Hoe zorg je er voor dat je de juiste medewerkers hebt om deze ontwikkelingen te kunnen volgen? Gaan we huidige medewerkers daarvoor opleiden of gaan we deze kennis van buiten halen? Zijn er instrumenten die hierbij kunnen helpen?

Ja, die zijn er. Hoewel het middel van de strategische personeelsplanning (kortweg SPP) in de cao verplicht is gesteld, wordt het toch relatief weinig toegepast. Terwijl SPP juist helpt om de vertaalslag te maken van interne en externe ontwikkelingen naar dat wat het van ons personeel gaat vragen. Strategische personeelsplanning is een hulpmiddel waarmee je toekomstige marktontwikkelingen kan verbinden met de huidige personeelsbezetting. Het helpt om op een effectieve en gerichte manier te sturen op een optimale bezetting van een organisatie, afdeling of team; op de korte én de lange termijn. Het brengt op een gestructureerde wijze in beeld waar een organisatie naar toe wil, wat voor een medewerkers een organisatie in dienst heeft en wat nodig is per medewerker om uit te komen bij de gestelde doelen.

Juist nu de arbeidsmarkt krapper wordt, is het belangrijk goede medewerkers te behouden (of te werven) en het personeel optimaal te laten ontwikkelen in de richting die bijdraagt aan de gewenste koers van de organisatie. Atrivé helpt, om in 5 stappen een gedegen strategische personeelsplanning te maken; met maatwerk gericht op de specifieke omstandigheden van de organisatie.

Geïnteresseerd?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We informeren je graag

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
John van Es
T: 06 - 25 05 18 18
E:j.van.es@atrive.nl
LinkedIn
John van Es