Nieuwe opzet MJOB voor Fien Wonen

Een MJOB, goed ingebed in systeem en proces.

foto op projectpagina

Fien Wonen is in 2016 ontstaan uit de fusie van Goed Wonen Zederik en Omnivera. De corporatie heeft circa 2500 woningen in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Zederik. Fien Wonen heeft Atrivé in september 2017 gevraagd om, in samenwerking met de eigen organisatie, te komen tot een nieuwe begrotingsopzet voor het onderhoud. Het doel daarbij was met name om de MJOB goed uit te lijnen op het primair proces. Een goede aansluiting op de subadministratie was van groot belang.

Atrivé adviseur Ronald Versprille werkte in detacheringsverband 1 à 2 dagen per week bij Fien Wonen in de functie van teamleider, met het opzetten van de nieuwe MJOB als speciaal project. Daarbij gaf Ronald zowel inhoudelijk als procesmatig leiding aan een interne werkgroep van Fien Wonen van 5 mensen. In de werkgroep waren meerdere disciplines samengevoegd om zodoende goed verbinding te houden met de gehele organisatie.

De nieuw MJOB diende zowel dagelijks als planmatig onderhoud te omvatten, inclusief installaties. Ook investeringscomponenten maakten deel uit van de begroting.
Begonnen is met het zorgvuldig definiëren van onderhoudssoorten. Vervolgens is een meerjaren onderhoudplanning opgezet. Er is een risicoprofiel bepaald in relatie tot de kwaliteit. Voor de benodigde inspecties heeft een uitbestedingstraject plaatsgevonden. Vervolgens kon de MJOB worden gegenereerd. Oktober 2018 is het project afgerond.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ronald Versprille
T: 06 - 25 05 17 69
E:r.versprille@atrive.nl
LinkedIn
Ronald Versprille