Naar een meer divers woonzorglandschap in de gemeente Ede

Door onderzoek geeft Atrivé inzicht in vraag en aanbod op het terrein van wonen met zorg voor ouderen in Ede.

foto op projectpagina

Door 'vraag-aanbodanalyse wonen en zorg' meer zicht op consequenties vergrijzing

Het aantal ouderen van 65 jaar en ouder neemt in de gemeente Ede de komende 20 jaar met ruim 10.800 toe, een toename van 50%. Bovendien is er sprake van een ‘dubbele vergrijzing’: vooral de oudste leeftijdsklassen groeien hard. De leeftijdsgroep 75 tot 85 jaar groeit tot 2040 met bijna 80%, de verwachting is dat het aantal ouderen van 85 jaar en ouder tot 2040 zelfs verdubbelt. Ede-Noord kleurt al grijs, Ede-Zuid maakt deze ontwikkeling in de jaren tot 2040 mee. Deze ontwikkeling is ook goed zichtbaar in alle kernen. De vergrijzing heeft nogal wat consequenties:

  • Allereerst op de mensen zelf. Veel ouderen wonen vaker alleen en menig eengezinswoning kent veel ongebruikte kamers. Een deel van de ouderen geeft aan dat ze graag willen doorstromen naar een passende woning, maar dat ze die niet kunnen vinden.
  • Eenzaamheid en andere sociaal-psychische problematiek worden meer waargenomen.
  • Ook het aantal mensen met de eerste vormen van dementie neemt toe.

Diverse woonvragen van ouderen vragen om nieuwe woonconcepten

Al met al neemt de behoefte aan en een beroep op hulp en ondersteuning toe. Steeds vaker komt het thuis wonen neer op kwetsbare ouderen die balanceren op een slap koord bij stevige tegenwind. Een aantal jaren geleden is de hervorming van de langdurige zorg ingezet. Er is een verschuiving van institutionele zorg naar een wijkgerichte zorgbenadering waarbij zorg steeds meer in de eigen omgeving wordt aangeboden. Vaak denken we bij de wens en de noodzaak om langer thuis te blijven wonen automatisch dat dit ‘thuis’ hetzelfde huis moet zijn als waar mensen al decennia wonen. Dit sluit niet aan bij de diverse woonvraag van ouderen. Er zijn mensen die graag met anderen een gemeenschap willen vormen. Waarom? Om eenzaamheid te bestrijden, om met leeftijdgenoten leuke dingen te doen en om elkaar te helpen als dat nodig is. Weer anderen willen juist in een omgeving wonen met mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. En nog weer anderen willen graag zelfstandig wonen met wat meer veiligheid en zekerheid. Voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, is het behoud van autonomie over het eigen leven belangrijk, zo lang en zo veel als dat mogelijk is. Ook dat vraagt om nieuwe concepten.

Ede ontwikkelt een divers woonzorglandschap

Gelukkig ontstaat er in de gemeente Ede een divers woonzorglandschap waarin er meer te kiezen valt dan alleen de keuze tussen thuis blijven wonen of het verpleeghuis. Om verder richting te geven aan deze ontwikkeling, heeft de gemeente Ede Atrivé gevraagd om inzicht te verschaffen in de vraag naar en het aanbod op het terrein van wonen met zorg voor ouderen. De inzichten bieden een kader voor het bepalen welke woonvormen gestimuleerd kunnen worden. De uitkomsten vormen ook input voor een woonzorgvisie die de gemeente Ede gaat opstellen samen met onder andere zorgaanbieders, zorgkantoor en woningcorporatie.

Meer weten over het laten uitvoeren over een vraag-aanbodanalyse wonen en zorg?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel