Matchen en ontwikkelen met TMA

Om organisatiedoelen te realiseren, heb je medewerkers met de juiste drive en talenten nodig.

foto op projectpagina

Het landschap van corporaties en gemeenten is enorm in beweging. Niet alleen organisaties moeten wendbaar zijn, medewerkers ook. Om organisatiedoelen te realiseren, heb je medewerkers met de juiste drive en talenten nodig.

Mensen zijn mooie en complexe wezens; wat blijkt:

  • Mensen functioneren het best, leren het snelst en zijn het meest betrokken, als ze werk doen dat dicht bij hun drijfveren en talenten ligt.
  • Voor taken waarbij enig creatief denkwerk vereist is, werkt beloning en bestraffing prestatieverlagend. Intrinsieke motivators leiden wel tot hogere prestaties.
  • Daar waar functionele taken en een competentieprofiel matchen met individuele drijfveren, talenten, competenties en cognitieve capaciteiten, is de kans op betrokken en succesvolle medewerkers het grootst.

Gecertificeerd TMA professional

Janine Boers  van Atrivé voelde het verlangen om te leren hoe je mensen meer vanuit hun persoonlijke behoeften en kracht kunt laten ontwikkelen en werken. De TMA (Talent Motivation Assessment)methode bood haar die mogelijkheid. Inmiddels is Janine gecertifieerd TMA professional. Zij kan je helpen bij  je selectie- en of ontwikkelvraagstukken. Op weg naar de meest optimale fit tussen mens, werk, team en organisatie. 

De TMA methode maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van de persoonlijkheid, het potentieel en de ontwikkelmogelijkheden te maken. Met dit assessment worden de drijfveren en talenten uitvoerig in kaart gebracht. De TMA methode kent diverse instrumenten:

  • TMA Talentenanalyseeen betrouwbare, opbouwende en brede analyse op basis van 22 drijfveren en 44 talenten.
  • Ontwikkelpotentieel: inzicht in de competenties die nodig zijn voor de functie en de ontwikkeling die hierbij kan plaatsvinden.
  • Competentieanalyse: op basis van 360° feedback analyse inzicht in de sterke en te verbeteren punten, gebaseerd op competenties en getoond gedrag in het dagelijkse werk.
  • Cognitieve capaciteiten analyse: wat kunnen mensen makkelijk leren en wat niet.

De TMA instrumenten werken als een groeiversneller  

Het geeft Janine nieuwe mogelijkheden om in haar teamontwikkelingstrajecten managers met hun teams te helpen groeien in zelf sturing en samen sturing.

Beter maken wat goed is! Wil je meer weten? Neem contact op met Janine Boers.