Laddertoets Ermelo

Welke initiatieven zijn ladderproof en welke stappen of aanpassingen zijn nodig

foto op projectpagina

De gemeente Ermelo verzocht Atrivé om het bestemmingsplan De Driehoek te toetsen op de ladder voor duurzame verstedelijking. Atrivé heeft deze toets uitgevoerd in samenwerking met advocatenkantoor VBTM. “De Driehoek” betreft een gebied aan de rand van het bebouwde gebied van het dorp Ermelo: de bebouwde kom van Ermelo, en bestaat onder meer uit voormalige boerderijen die inmiddels een bedrijfsfunctie hebben gekregen, verspreide woningen en enkele velden en kleine groepjes bomen. Met het bestemmingsplan wil de gemeente dit gebied revitaliseren tot een ‘woonlandschap’. Aanleiding voor het bestemmingsplan zijn een aantal initiatieven van grondeigenaren (woningbouw, bedrijfsruimten, detailhandel). Het bestemmingsplan maakt deze initiatieven mogelijk en voegt bovendien groen en loop- en fietsroutes toe, waarmee een wat rommelig gebied aan de rand van de bebouwde kom van Ermelo meer structuur krijgt.

Atrivé heeft in samenwerking met VBTM getoetst voor welke initiatieven een laddertoets doorlopen diende te worden, in hoeverre er behoefte aan deze initiatieven was en wat de aard van het plangebied was (binnenstedelijk of landelijk gebied).

Resultaat was een advies aan de gemeente Ermelo: in hoeverre zijn de initiatieven ‘ladderproof’ en welke verdere stappen, dan wel aanpassingen, zijn nodig om dit te bereiken? Met behulp van dit advies heeft Ermelo de ontwikkeling van dit bestemmingsplan voortgezet. Maart 2018 stemde de gemeenteraad hiermee in.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Fokke de Jong
T: 06 - 25 05 17 53
E:f.de.jong@atrive.nl
LinkedIn
Fokke de Jong