Koersplan Woningstichting Anna Paulowna

In een boeiend proces werd, in brede dialoog met partners, de nieuwe koers vastgesteld.

foto op projectpagina

Atrivé heeft Woningstichting Anna Paulowna begeleid bij het nieuwe ondernemingsplan. Het ondernemingsplan heeft kort en krachtig de naam: ‘Koersplan 2019-2023’ meegekregen. U kunt het volledige ondernemingsplan hier downloaden; het is ook te downloaden in verkorte versie.

Het plan is tot stand gekomen in dialoog met de gemeente, de huurdersorganisatie, de zorg- en welzijnspartijen waarmee lokaal wordt gewerkt, de collega-corporaties in Hollands Kroon, de medewerkers en de raad van commissarissen. In een boeiend proces is informatie opgehaald, zijn ideeën uitgewisseld en is de focus voor de komende jaren scherpgesteld. Woningstichting Anna Paulowna gaat samen met haar partners voor een betaalbaar, duurzaam en leefbaar Hollands Kroon! Om zelfstandig krachtig te blijven opereren, wordt op meerdere terreinen samengewerkt met de collega-corporaties in de regio. Wij hebben met veel plezier met Woningstichting Anna Paulowna samengewerkt, met aandacht voor het maken van scherpe keuzes en stimulans om eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Harm Leijssen
T: 06 - 25 05 18 48
E:h.leijssen@atrive.nl
LinkedIn
Harm Leijssen