Jaarafspraken Velsen

Prestatieafspraken in de gemeente Velsen

foto op projectpagina

In de gemeente Velsen worden op basis van de meerjarige afspraken 2017-2021 jaarlijks prestatieafspraken gemaakt. Daar zijn bij betrokken:

  • Brederode Wonen
  • Gemeente Velsen
  • HR Velison Wonen
  • Huurdersraad Woningbedrijf Velsen
  • Huurdersvereniging Brederode
  • Velison Wonen
  • Woningbedrijf Velsen.

Omdat de opgave en rol per woningcorporatie verschilt, is er per woningcorporatie een afzonderlijke jaarschijf opgesteld. Atrivé heeft de meerjarige afspraken en de jaarafspraken in 2016, 2017 en 2018 begeleid.

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs.