Interim-portefeuillemanagement in Koggenland

Dagelijkse aansturing, professionalisering en borgen integraliteit van de werkzaamheden van de afdeling vastgoed.

foto op projectpagina

Interim manager voor dagelijkse aansturing én professionalisering

In gemeente Koggenland (NH) is adviseur Dave Havermans werkzaam geweest als interim-portefeuillemanager binnen het cluster Vastgoed. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van het vastgoedcluster, het borgen van de integraliteit van de werkzaamheden en het verzorgen van de dagelijkse aansturing van het cluster. Daarnaast heeft hij gewerkt aan het vormgeven van een visie en kaders voor de vastgoedportefeuille van de gemeente en de vastgoedprocessen en bedrijfsvoering die hiermee samenhangen.

Grote uitdagingen aangaande het gemeentelijk vastgoed

Iedere gemeente bezit vastgoed voor publieke diensten en de uitoefening van de maatschappelijke taken; de gemeente is bij dat vastgoed verantwoordelijk voor beheer en onderhoud en dient te voldoen aan regelgeving dienaangaande. De vastgoedportefeuilles van gemeenten staan de komende jaren voor diverse uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille of diverse technologische ontwikkelingen. Zo ook de portefeuille van de gemeente Koggenland.
Waar investeringen in vastgoed een lange termijnperspectief kennen, vraagt inspelen op deze uitdagingen om wendbaarheid en flexibiliteit van het vastgoed. Dit vraagt om een strategische sturing van de vastgoedportefeuille. Een rode draad daarbij is het doelmatig en doeltreffend inzetten van middelen. Daarnaast vraagt het om een professionele aanpak en verankering in de organisatie.

Ambitieniveau met duidelijke focus

De vastgoedportefeuille van de gemeente Koggenland bestaat naast het gemeentelijk vastgoed ook uit woningen zodat ook hier verantwoordelijkheid ligt. Voor het woningbedrijf van de gemeente geldt bovendien dat er sprake is van een toenemende oudere doelgroep en dat betaalbaarheid en beschikbaarheid van de voorraad belangrijke thema’s zijn waarop ingespeeld moet worden.
Gezien de schaal, omvang en opgave van de vastgoedportefeuille is voor de gemeente Koggenland uiteindelijk een ambitieniveau voor de organisatie geformuleerd waarbij de focus ligt op het beter verbinden van vraag en aanbod, een meer vraaggerichte, adviserende en proactieve organisatie en waardetoevoeging gericht op het verlagen van de kosten en optimalisatie van het financieel rendement. Daarbij wordt ingezet op het ‘Slimmer organiseren’ en een verandering naar een regieorganisatie.

Meer weten over het effectief en efficiënt inzetten van gemeentelijk vastgoed en inrichting van bijbehorende vastgoed- en onderhoudsprocessen?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Dave Havermans
T: 06 - 25 05 18 42
E:d.havermans@atrive.nl
LinkedIn
Dave Havermans